สวนสาธารณะนารา จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,164)
  • By Webmaster
  • 03:58:01 | 2 ก.พ. 2566

สวนสาธารณะนารา จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

Nara Park, Nara, Japan


ฝูงกว่าที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนารา

           สวนสาธารณะนารา เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญทั้งวัดโทไดจิ วัดโคฟุคุจิ ศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนารา นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถพบเจอกับฝูงกวางที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์และจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนาราในปัจจุบัน


ประวัติความเป็นมาของสวนสาธารณะนารา


บรรยากาศยามเย็นในสวนสาธารณะนารา

           แม้นาราจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่ในอดีต รวมถึงมีการก่อสร้างสถานที่สำคัญต่างๆในบริเวณสวนสาธารณะนารา ทั้งวัดโทไดจิ วัดโคฟุคุจิ และศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ แต่สวนสาธารณะนาราในอดีตนั้นยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้เป็นสวนดังที่เห็นในปัจจุบัน โดยการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะนั้นเพิ่งเริ่มทำอย่างจริงจังในช่วงยุคเมจิของญี่ปุ่น มีการเปิดสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1880 จากนั้นจึงมีการนำต้นซากุระ และต้นเมเปิ้ลจำนวนมากมาปลูกในบริเวณสวนเพื่อเพิ่มความสวยงามในฤดูกาลต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ด้านอื่นๆเรื่อยมาจนกลายเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน


การเดินทางไปยังสวนสาธารณะนารา

           สวนสาธารณะนาราตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ JR Nara ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ Kintetsu Nara ประมาณ 1.7 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวอาจเลือกเดินเท้าไปยังสวนสาธารณะ หรือใช้ทางเลือกในการเดินทางดังต่อไปนี้

             - รถบัส จากสถานี JR Nara หรือ Kintetsu Nara โดยสารรถบัสหมายเลข 1 หรือ 5 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-15 นาที ลงที่ป้าย “Todaiji Daibutsuden” ค่าโดยสาร 210 เยน

             - รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ในเมืองนารามีค่าบริการเริ่มต้นที่ 660 เยน สำหรับ 1.5 กิโลเมตรแรก และเพิ่มครั้งละ 90 เยนทุกๆระยะทาง 307 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถคำนวณค่าโดยสารเบื้องต้นสำหรับรถแท็กซี่ในเมืองนาราได้ที่ https://www.taxifarefinder.com/main.php?city=Osaka-Japan&from=Nara%20Station,%20Nara,%20Japan


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           เนื่องจากสวนสาธารณะนาราเป็นสถานที่สาธารณะ จึงเปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


ฝูงกวางตามธรรมชาติซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในสวนสาธารณะนารา


บรรดากวางที่ใช้ชีวิตอยู่ภายในสวนสาธารณะ


การซื้อบัตรเข้าชม

           นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมสวนสาธารณะนาราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


นักท่องเที่ยวให้อาหารกวางภายในสวน


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวเดินชมบรรยากาศอันสวยงามของสวนสาธารณะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

           สวนสาธารณะนาราจะมีความสวยงามเป็นพิเศษในฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


ร้านขายของฝากและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปกวาง

           ภายในบริเวณสวนสาธารณะนารา ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ วัดโทไดจิ พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินารา และวัดโคฟุคุจิ นักท่องเที่ยวจะนิยมวางแผนการเดินทางแบบ 1 วันเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทั้ง 4 แห่งในนารา เนื่องจากสถานที่เหล่านี้สามารถเดินเท้าถึงกันได้ทั้งหมด

           นักท่องเที่ยวสามารถพบกับกวางป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติตามพื้นที่ท่องเที่ยวได้โดยทั่วไป แม้ว่ากวางเหล่านี้จะไม่ได้มีนิสัยดุร้าย แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ควรทำการยั่วยุ หรือกระทำการใดๆที่เป็นอันตรายแก่กวางเหล่านี้ และในช่วงหลังยังพบว่ามีกวางบางตัวกินแผนที่ ตั๋วรถไฟ พาสรถไฟ หรือเอกสารสำคัญต่างๆที่นักท่องเที่ยวถืออยู่ในมือ หรือเก็บไว้ในกระเป๋าแบบไม่มิดชิด นักท่องเที่ยวจึงควรดูแลและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆเอาไว้อย่างดีเมื่อเดินทางไปเยือนนารา


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว สวนสาธารณะนารา สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างปลายเดือนมีนาคม ถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี

                                                                  ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างกลางเดือน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

                       สถานที่ตั้ง : เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (81)742-22-0375

                       เว็บไซต์ : http://nara-park.com/en/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดนารา https://www.visitnara.jp/

                                       เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวนารา https://narashikanko.or.jp/en/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

10 สถานที่สวย...มหัศจรรย์กำแพงหมื่นลี้

กำแพงเมืองจีน หรือที่มีชื่อในภาษาจีนว่า ว่านลี่ฉางเฉิน (萬里長城 - กำแพงหมื่นลี้) เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987

อ่านต่อ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ