ศาลเจ้าทานซาน จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,234)
  • By Webmaster
  • 03:58:12 | 2 ก.พ. 2566

ศาลเจ้าทานซาน จังหวัดนารา ประเทศญี่ปุ่น

Tanzan Shrine, Nara, Japan


เจดีย์ 13 ชั้นในศาลเจ้าทานซาน ซึ่งสามารถพบได้ที่เดียวในประเทศญี่ปุ่น

           ศาลเจ้าทานซาน เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลฟูจิวาระ ซึ่งเป็นกลุ่มขุนนางที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลอย่างยิ่งใหญ่ต่อราชสำนักญี่ปุ่นในยุคเฮอัน เช่นเดียวกับศาลเจ้าคาสุงะ ไทฉะ ถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีขึ้นชื่อในนารา และมีเจดีย์ไม้สิบสามชั้น ซึ่งมีความเก่าแก่และสามารถพบได้ที่เดียวในญี่ปุ่นเท่านั้น ตั้งอยู่เขตซากุไร เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าทานซาน


ทางเดินเข้าไปสู่อาคารหลักของศาลเจ้าทานซาน

 

           แต่เดิม ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อว่า วัดโทโนะมิเนะ(Tonomine Temple) สร้างขึ้นในยุคอาซุกะ หรือราว ค.ศ. 538-710 โดยพระภิกษุโจเอ ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของฟุจิวาระ โนะ คามาทาริ ผู้ก่อตั้งตระกูลฟุจิวาระในสมัยที่นาราเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และกลายมาเป็นวัดที่องค์จักรพรรดิไดโกะ และองค์จักรพรรดิโกะ ฮานาโซโนะ ให้ความนับถือเป็นอย่างมาก

           วัดโทโนมิเนะกลายมาเป็นศาลเจ้าในสมัยเมจิของญี่ปุ่น ตามหนึ่งในนโยบายของการปฏิรูปเมจิที่ต้องการแยกชินโตออกมาจากศาสนาพุทธ ให้เป็นศาสนาอีกศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ ตั้งแต่นั้นมาวัดแห่งนี้จึงกลายมาเป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต และมีชื่อเรียกอื่นๆเช่น ศาลเจ้าโทโนมิเนะ หรือศาลเจ้าดันซาน เป็นต้น


การเดินทางไปยังศาลเจ้าทานซาน

           - จากสถานี JR Nara โดยสารรถไฟมาลงที่สถานี JR Sakurai ใช้เวลาเดินทาง 32 นาที ค่าโดยสาร 320 เยน

           - จากสถานี JR Sakurai เดินออกจากสถานีด้วยทางออกทิศใต้ และต่อรถบัสไปลงที่ป้าย “Tanzan-Jinja” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที ค่าโดยสารรถบัส 410 เยน


เวลาในการเปิด-ปิดทำการ

           ศาลเจ้าทานซานเปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.


อาคารหลักของศาลเจ้าทานซานถูกห้อมล้อมด้วยพรรณไม้หลากสีสันในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี


การซื้อบัตรเข้าชม

           ศาลเจ้าทานซานมีค่าเข้าชม 600 เยน


เสาโทริอิสีแดงระหว่างทางเดินขึ้นไปยังศาลเจ้าทานซาน


จุดท่องเที่ยวสำคัญบริเวณศาลเจ้าทานซาน


เจดีย์ 13 ชั้นความสูง 17 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1532 หลังจากถูกไฟไหม้

             - เจดีย์ 13 ชั้น เป็นเจดีย์ไม้โบราณ ความสูง 17 เมตร ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับตัววัดในยุคอาซุกะ หรือราว ค.ศ. 538-710 แต่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1173 และถูกบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งใน ค.ศ. 1532 จนมีสภาพแบบที่เห็นในปัจจุบัน ถือเป็นเจดีย์ 13 ชั้นแห่งเดียวที่สามารถพบได้ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นเจดีย์ที่มีจำนวนชั้นมากที่สุดอีกด้วย


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว


นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสีได้จากทุกบริเวณภายในศาลเจ้า

           นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยือนศาลเจ้าทานซานได้ตลอดทั้งปี โดยศาลเจ้าแห่งนี้จะมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างกลางเดือนถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน

           นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวได้ที่ https://www.accuweather.com/


ข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้


เจดีย์ 13 ชั้นตั้งอยู่อย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขา

           เนื่องจากศาลเจ้าทานซานตั้งอยู่บริเวณเนินเขา นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนศาลเจ้าแห่งนี้ควรเลือกใส่รองเท้าที่เดินขึ้นเขาได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูง

           นอกจากนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยรถสาธารณะ ควรตรวจสอบรอบเวลาของรถบัสแต่ละเที่ยวจากสถานีรถไฟซากุไรให้ดี เนื่องจากในแต่ละวันจะมีรถบัสวิ่งเพียง 8-10 เที่ยวเท่านั้น


           นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ศาลเจ้าทานซาน สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ระดับความนิยม

                       อัตราค่าเข้าชม : 600 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : 08.30 – 17.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ระหว่างกลางเดือนถึงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน

                       สถานที่ตั้ง : เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (81)744-49-0001

                       เว็บไซต์ : http://www.tanzan.or.jp/english/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดนารา https://www.visitnara.jp/

                                       เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวนารา https://narashikanko.or.jp/en/

                                       เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซูตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง และ เมืองจางเย่ อีกทั้งการเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวนซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ

วัดตรักลัมไดเกียกเซน จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

วัดตรักลัมไดเกียกเซน (Truc Lam Dai Giac Zen Monastery) เป็นวัดพุทธแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเมืองซาปา ภายในวัดประกอบด้วยหมู่อารามหลายหลังที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม สามารถเดินชมสถาปัตยกรรมของวัดและทิวทัศน์จากด้านบนเนินเขาได้อย่างเพลิดเพลิน รวมทั้งแวะสักการะพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองซาปาและจังหวัดหล่าวกายที่ไม่ควรพลาด

อ่านต่อ

ภูเขาฮามรอง จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

ภูเขาฮามรอง (Ham Rong Mountain) เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลางเมืองซาปา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทุ่งดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ให้เที่ยวชม และมีจุดชมวิวที่น่าประทับใจอยู่หลายแห่ง โดยจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์คือจุดชมวิวที่สถานีโทรคมนาคมซาปาที่สามารถชมวิวของภูเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี และจุดชมวิวคลาวด์ยาร์ดที่สามารถเห็นกลุ่มมวลเมฆและสายหมอกล่องลอยอยู่เหนือเมืองซาปา และมองเห็นหุบเขาเมืองฮัว หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และทุ่งนาขั้นบันได ภูเขาฮามรองจึงเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดถ่ายภาพยอดนิยมของเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ