วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

  • อ่าน (653)
  • By Webmaster
  • 11:50:33 | 23 พ.ย. 2566

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

Labrang Monastery, Gansu, China

Labrang Monastery
หมู่อารามภายในวัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณในมณฑลกานซู

             วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

Labrang Monastery
แผนที่ตั้ง วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ (Labrang Monastery) มณฑลกานซู ประเทศจีน
 

ประวัติ

             วัดลาบรังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกานซู พื้นที่บริเวณนี้แต่เดิมเคยเป็นของทิเบตมาก่อนแต่ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตของประเทศจีน โดยทำเลของวัดลาบรังตั้งอยู่บริเวณจุดตัดทางยุทธศาสตร์ของสองวัฒนธรรมหลักของเอเชีย นั่นคือ ทิเบตและมองโกเลีย ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทางรัฐจึงจัดสรรให้พื้นที่แถบนี้เป็นเขตปกครองพิเศษที่เรียกว่าเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน

             วัดลาบรังก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1709 โดยสร้างขึ้นในลักษณะเมืองพุทธศาสนาแบบทิเบตขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 2,140 เอเคอร์ หรือราว 8.6 ตารางกิโลเมตร มีชื่อทางการว่า “วัดเกนเดน เชดรุป ดาร์เก ธิกี เกียซู ไคอิลเว หลิง” (Genden Shédrup Dargyé Trashi Gyésu khyilwé Ling) วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในหกมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบต และเป็นวัดทิเบตเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกเขตทิเบต

             หมู่อารามหลายร้อยหลังภายในวัดลาบรังสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารทิเบตดั้งเดิมอย่างงดงาม โดยมีอาคารสำคัญต่างๆ หลายหลัง เช่น อุโบสถ วิหาร ห้องโถง ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน และที่พำนักสงฆ์ รวมถึงสถูปเจดีย์ปิดทองมากมาย และมีพื้นที่อภิปรายพระสูตร โดยมีพระสูตรถูกเก็บรักษาไว้เกือบ 60,000 พระสูตร นอกจากนี้ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาซึ่งเป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระสูตร หนังสือภาษาทิเบต ยา ปฏิทิน อุปกรณ์ต่างๆ ผลงานศิลปะ และผลจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมาก

             ในช่วงที่วัดแห่งนี้รุ่งเรืองที่สุดนั้นมีพระภิกษุพำนักอยู่ถึง 4,000 กว่ารูป แต่หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในปีค.ศ.1985 และหลังจากผ่านช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม วัดลาบรังจึงมีการปรับเปลี่ยนระบบและมีจำนวนพระภิกษุพำนักอยู่ประมาณ 1,800 รูปในปัจจุบันนี้  

Labrang Monastery
วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก"

Labrang Monastery
วัดลาบรังมีหมู่อารามมากมาย และมีพื้นที่เท่ากับเมืองขนาดย่อม

Labrang Monastery
ความสวยงามของสถาปัตยกรรมทิเบต

Labrang Monastery
ความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังภายในบริเวณวัด

Labrang Monastery
ปัจจุบันมีพระภิกษุพำนักอยู่ประมาณ 1,800 รูป
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังมณฑลกานซู ประเทศจีน

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง ไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติหลันโจวจงฉวน ในมณฑลกานซู ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปวัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ

             - รถยนต์ จากท่าอากาศยานนานาชาติหลันโจวจงฉวน ไปยัง ใจกลางเขตปกครองตนเองทิเบตกานหนาน มีระยะทางประมาณ 294 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดลาบรังอีกประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8:00-16:00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ค่าเข้าชมด้านใน ราคา 40 หยวน
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 

 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

                           (Labrang Monastery, Gansu, China)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชมหมู่อารามภายใน ราคา 40 หยวน

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:00 - 16:00 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : Ren Min Dong Jie, Xiahe County, Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, Gansu, China, 747100

                           โทรศัพท์ : (+86) 0941-8212567

                           เว็บไซต์ : https://www.chinadaily.com.cn/travel/2016-08/04/content_26344791.htm

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com       

                                                       เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน https://www.travelchina.org.cn

                                                       เพจศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ https://www.facebook.com/cntobangkok

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวมณฑลกานซู http://www.gogansu.com

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ