ภูเขาโคยะ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (382)
  • By Webmaster Webmaster
  • 17:37:21 | 6 เม.ย. 2566

ภูเขาโคยะ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

Koyasan, Wakayama, Japan

Koyasan
บรรยากาศวัดเก่าบนภูเขาโคยะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

             ภูเขาโคยะซังถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดวาคายามะที่มีอายุกว่า 1,200 ปี ที่นี่เป็นต้นกำเนิดพุทธศาสนานิกายชินกอนที่ริเริ่มขึ้นโดยพระสงฆ์โกโบ ดาอิชิ (คูไก) โดยมีหลักคำสอนที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติและความสงบ เป็นสถานที่ฝึกสมาธิของผู้คนทุกชนชั้นมาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน บนภูเขาโคยะซังประกอบด้วยหมู่ศาสนสถานอันเก่าแก่จำนวน 117 แห่ง ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.2004 วัดและอารามบนภูเขาเหล่านี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น มีบรรยากาศแสนสงบ ผสานกับความสวยงามทางธรรมชาติที่จะแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาล ที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนสถานที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อไปเยือนยังจังหวัดวาคายามะ

Koyasan
แผนที่ตั้ง ภูเขาโคยะ (Koyasan) จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น
 

ประวัติ

             ภูเขาโคยะซังได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นที่ตั้งของวัดและอารามรวม 117 แห่ง หมู่ศาสนสถานเหล่านี้เริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ.816 โดยพระสงฆ์นามว่าโกโบ ดาอิชิ (คูไก) ซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนานิกายชินกอนขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยมีตำนานกล่าวกันว่าภูเขาแห่งนี้มีลักษณะคล้ายดอกบัว เพราะมียอดเขา 8 ยอดเสมือนดอกบัวแปดกลีบ เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลเหมาะกับการสร้างศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ประกอบกับหลักคำสอนของพุทธศาสนานิกายชินกอนที่เน้นเรื่องธรรมชาติและสมาธิ ที่นี่จึงเป็นดินแดนสำหรับผู้แสวงหาแห่งความสงบ สมาธิ และปัญญา และเป็นสถานที่ที่คนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้มาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ โชกุน ขุนนาง และชาวบ้าน พุทธสถานบนภูเขาโคยะซังนี้มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น วัดคอนโกบูจิ วัดโอคุโนอิน และวัดดันโจการัน เป็นต้น
 

สถานที่สำคัญของภูเขาโคยะซัง

1. วัดคอนโกบูจิ

             วัดคอนโกบูจิเป็นวัดประธานที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของภูเขา และที่นี่ยังเป็นวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายชินกอนอีกด้วย วัดคอนโกบูจิมีวัดในสังกัดประมาณ 3,600 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น อาคารต่างๆ ภายในวัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอย่างงดงาม ภายในบริเวณมีประตูหลักขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของภูเขาโคยะซัง และมีความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปะอันเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก เช่น ภาพเขียนสีโบราณบริเวณแผ่นประตู นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดคอนโกบูจิยังตกแต่งด้วยสวนหินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
 

2. วัดโอคุโนอิน

             วัดโอคุโนอินเป็นวัดเก่าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นและสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่แรกที่ท่านโกโบ ดาอิชิสร้างขึ้นเพื่อฝึกตนเมื่อราว 1,200 ปีก่อน ปัจจุบันถัดจากพื้นที่ของวัดลึกเข้าไปในป่าเขาราว 2 กิโลเมตรนั้นเป็นที่ตั้งของสุสานของท่านโกโบ ดาอิชิ ซึ่งที่นี่มีความเชื่อกันว่าท่านยังคงนั่งทำสมาธิอยู่จนบัดนี้ ด้วยเหตุนี้คำสอนและวัตถุประสงค์ของท่านจึงคงอยู่ตลอดไป โดยพระสงฆ์ในวัดโอคุโนอินยังคงมีพิธีกรรมในการถวายภัตตาหารให้ท่านโกโบ ดาอิชิวันละสองมื้อ เส้นทางจากวัดไปยังสุสานของท่านนั้นตลอดทางเรียงรายด้วยหินหลุมศพของคนหลากหลายชนชั้นเป็นจำนวนถึงสองแสนจุดพร้อมข้อความอาลัยประหนึ่งเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น วัดแห่งนี้จึงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูเขาโคยะซัง
 

3. วัดดันโจการัน

             วัดดันโจการันเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่ท่านโกโบ ดาอิชิ ใช้สอนลูกศิษย์ มีตำนานเล่ากันว่าท่านโกโบ ดาอิชิได้ถ่ายทอดหลักศาสนาและคำสอนออกมาในแบบรูปธรรมผ่านทางสิ่งปลูกสร้าง รูปปั้น และภาพวาดภายในวัดแห่งนี้ วัดดันโจการันมีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 19 แห่ง โดยมีอาคารคอนโดะเป็นอาคารหลักของวัด นอกจากนี้ภายในบริเวณยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์คมปงไดโตะ (Konpon Daito) ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสองชั้นสีแดงสดที่มีความสูง 48.5 เมตรที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาโคยะซังอีกด้วย
 

4. ที่พักปฏิบัติธรรมชุคุโบ

             บนภูเขาโคยะซังนั้นมีที่พักสำหรับผู้ที่สนใจแสวงหาความสงบท่ามกลางธรรมชาติ ที่พักบนภูเขาโคยะซังมีทั้งหมด 52 แห่ง สร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ ผู้มาพักจะได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติสมาธิ ฟังสวดมนต์ ทำวัตรเช้า และกิจกรรมอื่นๆ ทางพุทธศาสนานิกายชินกอน โดยนอกจากที่พักแล้ว บนภูเขาโคยะซังยังมีอาหารเจให้ทานอีกด้วย อาหารเจนี้เรียกว่าโชจิน-เรียวริ เป็นอาหารที่เรียบง่าย ใช้วัตถุดิบไปตามฤดูกาล
 

5. หอมิเอะโดะ

             หอเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่สีน้ำตาลเข้ม ด้านในแสดงภาพเขียนท่านโคโบอิดาชิ เป็นอาคารเดียวที่มีหลังคาลาดและมีชายคาลึก
 

6. พิพิธภัณฑ์โคยะซัง เรโฮคัง

             พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารสีครีมที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1921 ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น ภาพวาด และพระพุทธรูป

Koyasan
วัดคอนโกบูจิที่เป็นวัดประธานของภูเขาโคยะ

Koyasan
อาคารเก่าแก่ภายในวัดคอนโกบูจิ

Koyasan
บรรยากาศภายในวัดคอนโกบูจิ

Koyasan
ประตูหลักภายในวัดคอนโกบูจิที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดบนภูเขาโคยะ

Koyasan
เทวรูปและลวดลายต่างๆ บริเวณประตู

Koyasan
บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดดันโจการัน

Koyasan
อุโบสถภายในวัดดันโจการัน

Koyasan
เจดีย์คมปงไดโตะที่เป็นสัญลักษณ์ของภูเขาโคยะ

Koyasan
บริเวณสวนที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายสวยงามภายในวัดดันโจการัน
 

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

             - เครื่องบิน ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง ไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ (Kansai International Airport) ที่เมืองโอซาก้า ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินประมาณ 5-6 ชั่วโมง

             จากนั้นเดินทางเข้าจังหวัดวาคายามะโดยนั่งรถไฟ Nankai-Limited Express จากสถานี Kansai-Airport Station ไปลงที่สถานี Wakayamashi Station ใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟประมาณ 1 ชั่วโมง
 

การเดินทางไปภูเขาโคยะ

             - รถยนต์ จากสถานี Wakayamashi Station ไปยัง ภูเขาโคยะ มีระยะทางประมาณ 55.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 1 ชั่วโมง

             - รถประจำทาง จากสถานี Wakayamashi Station ขึ้นรถไฟ Nankai-Limited Express ไปลงที่สถานี Tengachaya Station จากนั้นขึ้นรถไฟ Nankai-Koya Line ไปลงที่สถานี Gokurakubashi Station แล้วต่อ Nankai Koyasan Cable ไปลงที่ Koyasan Station จากนั้นนั่งรถบัสสาย 31 Senjudaimon Line ไปลงยัง Kongobuji-mae ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8:30 - 17:00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าเข้าชม แต่มีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บางแห่งภายในวัด
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ภูเขาโคยะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                           ภูเขาโคยะ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

                           (Koyasan, Wakayama, Japan)

                           ระดับความนิยม :

                           อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม แต่มีค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บางแห่งภายในวัด

                           เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:30-17:00 น.

                           ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                           สถานที่ตั้ง : 132 Koyasan, Koya, Ito District, Wakayama 648-0294, Japan

                           โทรศัพท์ : (+81) 0736-56-2468

                           เว็บไซต์ : https://www.koyasan.or.jp

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดวาคายามะ https://th.visitwakayama.jp

                                                        เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.or.th 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ