ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (1,581)
  • By Webmaster Webmaster
  • 22:12:14 | 2 มี.ค. 2566

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

Aoba Castle, Miyagi, Japan

Aoba Castle

            ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

Aoba Castle
 

ประวัติ

            ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1600 โดยท่านดาเตะ มาสะมุเนะ (Date Masamune) เจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 100 เมตร มีหน้าผาเป็นปราการธรรมชาติ และด้านล่างมีแม่น้ำ ฮิโรเสะ (Hirose) ไหลผ่าน ด้วยชัยภูมิดังกล่าวนี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมในการสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึกที่จะมาบุกรุกโจมตี และแม้ว่าจะมีการสู้รบอยู่หลายครั้งหรือเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ก็ไม่กระทบต่อบริเวณปราสาท โดยยังคงสภาพสวยงามและยิ่งใหญ่

            ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทอาโอบะถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ เพื่อระลึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของปราสาทแห่งนี้ ภายหลังจึงได้มีการสร้างประตูโอเตมอน (Otemon Gate) ศาลเจ้าโกโคขุ (Gokoku) กำแพงหิน รวมถึงอนุสาวรีย์ท่านดาเตะ มาสะมุเนะบนหลังม้า

            ภายในบริเวณที่ตั้งปราสาทเซนไดยังมีพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ (Aoba Castle Museum) จัดแสดงประวัติความเป็นมาของปราสาท ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในประวัติศาสตร์ให้ผู้ที่สนใจได้ชมด้วย นอกจากนี้บริเวณรอบๆ พิพิธภัณฑ์ก็มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกและร้านอาหารให้บริการ หากนักท่องเที่ยวต้องการชมวิวเมืองเซนไดสามารถเดินไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านดาเตะ มาสะมุเนะ  บริเวณนี้จะเป็นหน้าผาที่สามารถชมทัศนียภาพสวยๆ ของเมืองเซนไดได้อย่างไร้สิ่งบดบัง

Aoba Castle
ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1600

Aoba Castle
จุดจำหน่ายลูกดอกสำหรับปา

Aoba Castle
บรรยากาศรอบๆ ปราสาทอาโอบะ

Aoba Castle
บริเวณจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์

Aoba Castle
ร่องรอยความยิ่งใหญ่ในอดีตของปราสาทอาโอบะที่ยังคงหลงเหลือให้คนยุคปัจจุบันได้ชม

Aoba Castle
อนุสาวรีย์รอบๆ บริเวณปราสาท

Aoba Castle
รูปปั้นบุคคลสำคัญ
 

การเดินทางจากโตเกียวไปยังเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ

            - รถยนต์ (Car) จากโตเกียว ไปเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ระยะทาง 360 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 35 นาที

            - รถไฟ (Train) จากสถานีโตเกียว ไปลงที่ สถานีเซนได โดย รถไฟชินกังเซนโทโฮะคุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 

การเดินทางไปปราสาทอาโอบะ

            - รถบัส (Bus) จากสถานีเซนได ขึ้นรถ Bus Pool หมายเลข 16 ที่ประตูทางออกทิศตะวันตกของสถานี นั่งไปลงรถที่ “Sendai Castle Ruins” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
 

เวลาเปิด - ปิด

            เปิดทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น. (เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เปิดเวลา 9.00 - 16.00 น.)

Aoba Castle
สะพานเดินข้ามสีแดงสดสวยงาม
 

อัตราค่าเข้าชม

            ค่าเข้าชม 700 เยน
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

            ตลอดปี

Aoba Castle
 

             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว ปราสาทอาโอบะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                          ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

                          (Aoba Castle, Miyagi, Japan)

                          ระดับความนิยม :

                          อัตราค่าเข้าชม : ค่าเข้าชม 700 เยน

                          เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น. (เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เปิดเวลา 9.00 - 16.00 น.)

                          ตั้งอยู่ที่ : Sendai Castle (Aoba Castle Ruins) 1 Kawauchi, Aoba Ward, Sendai, Miyagi 980-0862, Japan

                          โทรศัพท์ : (+81) 22-222-0218                                

                          เว็บไซต์ : https://honmarukaikan.com/

                           ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/

                                                       เว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดมิยางิ http://japan.miyagi-kankou.or.jp/

                                                       เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.or.th/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น (Grand Canal National Culture Park) เป็นส่วนหนึ่งของคลองต้ายุ่นซึ่งทอดตัวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมสำคัญในประเทศจีนมานานกว่า 2,500 ปี ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ (Jogakura Ohashi Bridge) ในเทือกเขาฮักโกดะทางตอนใต้ในเมืองอาโอโมริ เป็นสะพานแขวนคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของญี่ปุ่น และยังถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของตัวสะพานแล้ว สะพานโจกากุระ โอฮาชิยังขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

อ่านต่อ

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ (Showa Daibutsu Seiryu-Ji) หรือ พระพุทธรูปไดบุทสึแห่งยุคโชวะ เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความสูง 21.35 เมตร น้ำหนัก 77 ตันที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ

อ่านต่อ

ตลาดปลาอาอูกะ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาอาอูกะ (Auga Fresh Market) ศูนย์กลางจำหน่ายอาหารทะเลสดใหม่จากท่าเรืออาโอโมริ ที่เป็นเหมือนครัวของเมืองนี้และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ