ปราสาทคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,514)
  • By Webmaster
  • 16:37:17 | 29 ธ.ค. 2565

ปราสาทคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

Kumamoto Castle, Kumamoto, Japan

 

             ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) แลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ และยังถือเป็นหนึ่งในสามของปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยสิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้โด่งดังมากๆ และทำหน้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบสองล้านคนต่อปีก็มาจากความครบถ้วน สมบูรณ์ของสถาปัตยกรรม และความหลากหลายของอาคารในพื้นที่ของปราสาทที่หาชมได้ยาก

 


ประวัติ

             ปราสาทคุมาโมโตะ รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น คาดว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างราวปี ค.ศ. 1601 โดยคาโตะ คิโยมาสะ และใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปีจึงแล้วเสร็จ ด้านนอกของปราสาทคุมาโมโตะมีสีดำน่าเกรงขามและมีกำแพงที่ลาดชัน เพื่อป้องกันการบุกรุกของข้าศึก อีกทั้งยังออกแบบมาพิเศษเพื่อขัดขวางไม่ให้นินจาโจมตีได้ในสมัยก่อน

             อาณาเขตของปราสาทคุมาโมโตะนั้นกินบริเวณกว้างขวางเกือบ 100,000 ตารางเมตร ภายในบริเวณของปราสาทซึ่งมีเส้นรอบแนวรั้วตามเดิมยาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วยหอคอย 3 จุด  ป้อมปืน 49 ป้อม ปราการ 18 จุด และประตูปราสาท 29 จุด มีโครงสร้างของปราสาทเป็นเอกลักษณ์ด้วยกำแพงหินอิชิกาคิและลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติที่ทำให้ตัวปราสาทมีรูปทรงโค้งเว้าสวยงาม

             อาคารหลายๆ หลังที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลัง ภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ของปราสาทมีอาคารที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ พระราชวังฮอนมารุ โกเทน (Honmaru Goten) ที่สร้างขึ้นมาทดแทนของเดิมซึ่งถูกทำลายไป โดยก่อสร้างขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถันและเน้นรักษารายละเอียดให้เหมือนเดิมมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีหอคอยปราสาท ที่เก็บอาวุธ ร่องน้ำ และทางเดินใต้ดินที่เชื่อมไปยังพระราชวังด้วย

             แม้ปราสาทคุมาโมโตะจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2016 แต่ที่นี่ก็ยังถือว่าเป็นปราสาทที่มีสถาปัตยกรรมครบถ้วน สมบูรณ์ หาชมได้ยาก และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของเมืองที่ทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือนเกือบสองล้านคนในแต่ละปี

             ไม่เพียงแต่ตัวปราสาทที่งดงามและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่เท่านั้น เพราะบริเวณรอบๆ ปราสาทยังมีต้นซากุระพันธุ์ ยามาซากุระ ฮิโกะ และพันธุ์โยชิโนะ อยู่เป็นจำนวนมากร่วม 700 ต้น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนที่ดอกซากุระเบ่งบานเต็มที่ ปราสาทแห่งนี้ก็จะกลายเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองคุมาโมโตะเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สีเหลือง ส้ม แดง ของใบไม้ที่เปลี่ยนสีรอบๆ ปราสาทคุมาโมโตะก็ทำหน้าที่แต่งแต้มสีสันและความงามให้กับปราสาทแห่งนี้ได้ไม่แพ้กัน

 
ปราสาทคุมาโมโตะในอ้อมกอดของใบไม้เปลี่ยนสีและแสงสวยๆ

 
ปราสาทคุมาโมโตะ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า กินนันโจ” (ปราสาทกิงโกะ) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุมาโมโตะ

 
คาดว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างราวปี ค.ศ. 1601 และใช้เวลาในการก่อสร้างเจ็ดปีจึงแล้วเสร็จ

 
ปราสาทคุมามาโตะกับกำแพงหินอิชิกาคิรูปทรงโค้งเว้าสวยงามเป็นเอกลักษณ์

 
ปราสาทคุมาโมโตะตั้งตระหง่านโดดเด่นบนอาณาเขตที่กินบริเวณกว้างขวางเกือบ 100,000 ตารางเมตร


การเดินทางจากสนามบินคุมาโมโตะไปยังสถานีคุมาโมโตะ

             - รถประจำทาง จากสนามบิน นั่งรถบัส Kumamoto-Airport Limousine Bus เพื่อไปลง Kumamoto Station ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 53 นาที


การเดินทางจากสถานีคุมาโมโตะไปยังปราสาทคุมาโมโตะ

             ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุมาโมโตะ โดยจากสถานีรถไฟ Kumamoto Station นั่งรถรางสาย A-LineKengunmachi มาลงที่สถานี Kumamoto Castle ได้เลย ใช้เวลาประมาณ 17 นาที


เวลาเปิด – ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.30 – 18.00 น. (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ปิดเวลา 17.00 น.)

 
ทางเดินด้านล่างปราสาท

 
บรรยากาศภายในส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์

 
จัดแสดงข้อมูลตั้งแต่อดีตของปราสาทคุมาโมโตะ


อัตราค่าเข้าชม
 

             500 เยน

 
จากจุดชมวิวด้านบน

 
ต้นกิงโกะ หรือต้นแปะก๊วยที่อยู่คู่กับปราสาทแห่งนี้มาอย่างยาวนาน

 
ต้นกิงโกะต้นนี้คืออีกหนึ่งเอกลักษณ์ของปราสาทคุมาโมโตะ


เวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี

 


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยว ปราสาทคุมาโมโตะ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       ปราสาทคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Kumamoto Castle, Kumamoto, Japan)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : 500 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.30 – 18.00 น. (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ปิด เวลา 17.00 น.)

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 96 352 5900

                       เว็ปไซต์ : https://castle.kumamoto-guide.jp/en/admission/

                       ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ : เว็บไซต์องค์การการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/eng/

                                                เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคุมาโมโตะ https://kumamoto-guide.jp/en/

                                                เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสภาพอากาศ https://www.accuweather.com/

                                                เว็บไซต์การเดินทางขนส่งมวลชนญี่ปุ่น http://www.hyperdia.com/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ