6 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (4,290)
  • By Webmaster
  • 05:44:23 | 7 ก.พ. 2566

6 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

Top 6 Travel Destinations in Hiroshima, Japan

              ฮิโรชิมะเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโกคุที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮนชู ใช้เวลาเดินทางจากฟุกุโอกะเพียง 90 นาที ฮิโรชิมะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง ที่แรกคือโดมระเบิดปรมาณู หรืออนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิมะ อีกแห่งคือศาลเจ้าอิสึคุชิมะอันเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิมะ ในเมืองฮัตสึไคจิ จังหวัดฮิโรชิมะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งในเมือง ซึ่งทางทีมงาน Palanla ได้รวบรวม 6 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฮิโรชิมะมาเป็นข้อมูลก่อนออกเดินทางกันในบทความนี้


แผนที่ 6 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


1. สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

              สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ (Hiroshima Peace Memorial Park) เป็นสวนที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ในรัศมีของระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงมายังใจกลางเมืองฮิโรชิมะ พื้นที่ในบริเวณนั้นได้รับแรงระเบิดทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหาย ผู้คนล้มตายในพริบตา ภายในสวนมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลความเสียหายจากระเบิดปรมาณู, ห้องใต้ดินของอาคารที่มีผู้รอดชีวิตจากระเบิด โดมระเบิดปรมาณู และอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงเหยื่อของระเบิดปรมาณู

การเดินทาง : จาก สถานี Hiroshima Station ไปยัง สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ มีระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°23'33.3"N 132°27'08.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1116 


2. โดมระเบิดปรมาณู

              โดมระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Dome) อยู่ในสวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ และเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 3 ชั้น มีโดมเหล็กอยู่ด้านบน อาคารนี้อยู่ใกล้ศูนย์กลางการระเบิด ทำให้อาคารพังทลายลง และมีผู้เสียชีวิตทันที ในพื้นที่รอบๆโดมระเบิดปรมาณูยังคงมีเศษคอนกรีตอาคาร รวมถึงเถ้ากระดูกของผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งชาวเมืองได้เก็บรักษาสภาพเดิมไว้เพื่อระลึกถึงความเสียหายจากระเบิดปรมาณูและเรียกร้องสันติภาพของโลก โดมระเบิดปรมาณูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 1996

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง โดมระเบิดปรมาณู มีระยะทางประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°23'43.8"N 132°27'12.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ โดมระเบิดปรมาณู ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1112 


3. ปราสาทฮิโรชิมะ

              ปราสาทฮิโรชิมะ (Hiroshima Castle) ตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะกาวะ ปราสาทนี้สร้างขึ้นมาใหม่แทนปราสาทเดิมที่ได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณู ปราสาทใหม่นั้นมีเฉพาะหอคอยปราสาท 5 ชั้น ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทฮิโรชิมะ และที่ถ่ายทอดเรื่องราวของปราสาท ความเป็นมาของเมืองฮิโรชิมะ อาวุธของซามุไรในฮิโรชิมะ และที่ไม่ควรพลาดคือชั้นบนสุดของปราสาท ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองฮิโรชิมะจากมุมสูงได้ในแบบพาโนรามา

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง ปราสาทฮิโรชิมะมัง มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิดหอคอยปราสาท เดือน มีนาคม - เดือน พฤศจิกายน ตั้งแต่ 09:00 น. – 18:00 น. (เข้าก่อน 17:30 น.)

                                                       เดือน ธันวาคม - เดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 09:00 น. – 17:00 น. (เข้าก่อน 16:30 น.)

                              นิโนะมารุ เดือน เมษายน - เดือน กันยายน ตั้งแต่ 09:00 น. – 17:30 น. (เข้าก่อน 17:00 น.)

                                            เดือน ตุลาคม - เดือน มีนาคม ตั้งแต่ 09:00 น. – 16:30 น. (เข้าก่อน 16:00 น.)

                              ปิดวันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม ของทุกปี

พิกัด GPS : 34°24'05.4"N 132°27'34.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ปราสาทฮิโรชิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1114 


4. ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

              ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) แห่งเกาะมิยาจิมะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สักการะเทพ 3 องค์ คือ เทพเจ้าอิจิกิชิมาฮิเมะ, เทพเจ้าทาโงริฮิเมะ และเทพเจ้าทางิสึฮิเมะ โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีแดงตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเซโตะไนไค ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เสาโทริอิกลางน้ำของศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เรียกว่า “โอโทริอิ” มีความสูงถึง 16 เมตร กว้าง 24 เมตร ทำจากไม้การบูร ทาด้วยสีแดงชาด ตอนน้ำขึ้นจะเห็นเสาลอยอยู่กลางน้ำ ซึ่งสามารถเข้าไปชมใกล้ๆตอนน้ำลงได้

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ มีระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 34°17'47.1"N 132°19'05.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=468 


5. เกาะมิยาจิมะ

              เกาะมิยาจิมะ (Miyajima Island) หรือเกาะอิสึคุชิมะ (Itsukushima) อยู่ในเมืองฮัตสึกะอิจิ ทางตะวันตกของจังหวัดฮิโรชิมะ บนเกาะมีบ้านเรือนอยู่ประปราย เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ โดยมีเขามิเซนเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะ สามารถขึ้นกระเช้าไปชมวิวด้านบนได้ ส่วนในตัวเมืองเต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ ทั้งศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ที่มีเสาโทริอิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วัดไดกันจิ วัดไดโชอิน วัดโคเมียวอิน และอีกมากมาย บนเกาะยังมีสวนโมมิจิดานิที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันด้วย

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง เกาะมิยาจิมะ มีระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°16'26.2"N 132°18'17.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ เกาะมิยาจิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1115 


6. ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

              ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด (Omotesandō Shopping Street) อยู่บนเกาะมิยาจิมะ เมืองฮัตสึไคจิ จังหวัดฮิโรชิมะ ถนนเส้นนี้อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ เดินตามถนนหลักมาไม่ไกล จะเข้าสู่ถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของชำร่วย และที่พัก ซึ่งถนนเส้นนี้จะไปสุดถนนที่ทางเข้าศาลเจ้าอิสึคุชิมะพอดี ลองสังเกตตรอกเล็กๆ ก่อนถึงศาลเจ้า จะเป็นเส้นทางไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองมิยาจิมะ (etto Miyajima Exchange Center) ที่นี่มีทัพพีไม้ตักข้าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะมิยาจิมะ และเป็นของชำร่วยขึ้นชื่อที่สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้หลายร้านบนถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด มีระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°17'57.1"N 132°19'17.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1113 


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com

                            เว็บไซต์จังหวัดฮิโรชิมะ https://www.city.hiroshima.lg.jp 

                            เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น https://www.jnto.or.th/

                            บริการขนส่ง https://www.westjr.co.jp/global/th , https://japanrailpass.net/th

                            สกุลเงินที่ใช้ : เยน (JPY)

                            ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ https://www.xe.com/currencyconverter/

                            สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/


แอปพลิเคชันแนะนำสำหรับเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ในประเทศญี่ปุ่น

              - Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

              - JapanTaxi สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)อัตราค่าบริการ (TAXI FARE)


อัตราค่าครองชีพ (DAILY COST)


สภาพอากาศ (WEATHER)

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ