6 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (6,439)
  • By Webmaster
  • 10:54:58 | 10 พ.ค. 2567

6 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

Top 6 Travel Destinations in Hiroshima, Japan

              ฮิโรชิมะเป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโกคุที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮนชู ใช้เวลาเดินทางจากฟุกุโอกะเพียง 90 นาที ฮิโรชิมะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง ที่แรกคือโดมระเบิดปรมาณู หรืออนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิมะ อีกแห่งคือศาลเจ้าอิสึคุชิมะอันเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเกาะมิยาจิมะ ในเมืองฮัตสึไคจิ จังหวัดฮิโรชิมะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่งในเมือง ซึ่งทางทีมงาน Palanla ได้รวบรวม 6 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฮิโรชิมะมาเป็นข้อมูลก่อนออกเดินทางกันในบทความนี้


แผนที่ 6 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


1. สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ

              สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ (Hiroshima Peace Memorial Park) เป็นสวนที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ในรัศมีของระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่ออเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงมายังใจกลางเมืองฮิโรชิมะ พื้นที่ในบริเวณนั้นได้รับแรงระเบิดทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหาย ผู้คนล้มตายในพริบตา ภายในสวนมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลความเสียหายจากระเบิดปรมาณู, ห้องใต้ดินของอาคารที่มีผู้รอดชีวิตจากระเบิด โดมระเบิดปรมาณู และอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงเหยื่อของระเบิดปรมาณู

การเดินทาง : จาก สถานี Hiroshima Station ไปยัง สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ มีระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°23'33.3"N 132°27'08.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1116 


2. โดมระเบิดปรมาณู

              โดมระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Dome) อยู่ในสวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ และเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดนิวเคลียร์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวอาคารสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 3 ชั้น มีโดมเหล็กอยู่ด้านบน อาคารนี้อยู่ใกล้ศูนย์กลางการระเบิด ทำให้อาคารพังทลายลง และมีผู้เสียชีวิตทันที ในพื้นที่รอบๆโดมระเบิดปรมาณูยังคงมีเศษคอนกรีตอาคาร รวมถึงเถ้ากระดูกของผู้เสียชีวิตกระจายอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งชาวเมืองได้เก็บรักษาสภาพเดิมไว้เพื่อระลึกถึงความเสียหายจากระเบิดปรมาณูและเรียกร้องสันติภาพของโลก โดมระเบิดปรมาณูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 1996

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง โดมระเบิดปรมาณู มีระยะทางประมาณ 450 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°23'43.8"N 132°27'12.8"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ โดมระเบิดปรมาณู ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1112 


3. ปราสาทฮิโรชิมะ

              ปราสาทฮิโรชิมะ (Hiroshima Castle) ตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะกาวะ ปราสาทนี้สร้างขึ้นมาใหม่แทนปราสาทเดิมที่ได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณู ปราสาทใหม่นั้นมีเฉพาะหอคอยปราสาท 5 ชั้น ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ปราสาทฮิโรชิมะ และที่ถ่ายทอดเรื่องราวของปราสาท ความเป็นมาของเมืองฮิโรชิมะ อาวุธของซามุไรในฮิโรชิมะ และที่ไม่ควรพลาดคือชั้นบนสุดของปราสาท ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองฮิโรชิมะจากมุมสูงได้ในแบบพาโนรามา

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง ปราสาทฮิโรชิมะมัง มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เวลาทำการเปิด-ปิดหอคอยปราสาท เดือน มีนาคม - เดือน พฤศจิกายน ตั้งแต่ 09:00 น. – 18:00 น. (เข้าก่อน 17:30 น.)

                                                       เดือน ธันวาคม - เดือน กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 09:00 น. – 17:00 น. (เข้าก่อน 16:30 น.)

                              นิโนะมารุ เดือน เมษายน - เดือน กันยายน ตั้งแต่ 09:00 น. – 17:30 น. (เข้าก่อน 17:00 น.)

                                            เดือน ตุลาคม - เดือน มีนาคม ตั้งแต่ 09:00 น. – 16:30 น. (เข้าก่อน 16:00 น.)

                              ปิดวันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม ของทุกปี

พิกัด GPS : 34°24'05.4"N 132°27'34.4"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ปราสาทฮิโรชิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1114 


4. ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ

              ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine) แห่งเกาะมิยาจิมะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่สักการะเทพ 3 องค์ คือ เทพเจ้าอิจิกิชิมาฮิเมะ, เทพเจ้าทาโงริฮิเมะ และเทพเจ้าทางิสึฮิเมะ โดดเด่นด้วยเสาโทริอิสีแดงตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเซโตะไนไค ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เสาโทริอิกลางน้ำของศาลเจ้าอิสึคุชิมะ เรียกว่า “โอโทริอิ” มีความสูงถึง 16 เมตร กว้าง 24 เมตร ทำจากไม้การบูร ทาด้วยสีแดงชาด ตอนน้ำขึ้นจะเห็นเสาลอยอยู่กลางน้ำ ซึ่งสามารถเข้าไปชมใกล้ๆตอนน้ำลงได้

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ มีระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 06:30 น. – 18:00 น.

พิกัด GPS : 34°17'47.1"N 132°19'05.2"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=468 


5. เกาะมิยาจิมะ

              เกาะมิยาจิมะ (Miyajima Island) หรือเกาะอิสึคุชิมะ (Itsukushima) อยู่ในเมืองฮัตสึกะอิจิ ทางตะวันตกของจังหวัดฮิโรชิมะ บนเกาะมีบ้านเรือนอยู่ประปราย เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ โดยมีเขามิเซนเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะ สามารถขึ้นกระเช้าไปชมวิวด้านบนได้ ส่วนในตัวเมืองเต็มไปด้วยวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ ทั้งศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ที่มีเสาโทริอิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก วัดไดกันจิ วัดไดโชอิน วัดโคเมียวอิน และอีกมากมาย บนเกาะยังมีสวนโมมิจิดานิที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันด้วย

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง เกาะมิยาจิมะ มีระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°16'26.2"N 132°18'17.1"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ เกาะมิยาจิมะ ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1115 


6. ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

              ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด (Omotesandō Shopping Street) อยู่บนเกาะมิยาจิมะ เมืองฮัตสึไคจิ จังหวัดฮิโรชิมะ ถนนเส้นนี้อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ เดินตามถนนหลักมาไม่ไกล จะเข้าสู่ถนนช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของชำร่วย และที่พัก ซึ่งถนนเส้นนี้จะไปสุดถนนที่ทางเข้าศาลเจ้าอิสึคุชิมะพอดี ลองสังเกตตรอกเล็กๆ ก่อนถึงศาลเจ้า จะเป็นเส้นทางไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนการพัฒนาเมืองมิยาจิมะ (etto Miyajima Exchange Center) ที่นี่มีทัพพีไม้ตักข้าวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะมิยาจิมะ และเป็นของชำร่วยขึ้นชื่อที่สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้หลายร้านบนถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

การเดินทาง : จาก สวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ไปยัง ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด มีระยะทางประมาณ 21.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลาทำการเปิด-ปิด : ตลอดเวลา

พิกัด GPS : 34°17'57.1"N 132°19'17.0"E

อ่านรายละเอียดเพื่มเติมเกี่ยวกับ ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด ได้ที่https://www.palanla.com/index.php?op=abroadLocation-detail&id=1113 
 

 

ข้อมูลอื่นๆที่ควรรู้ :

- เว็บไซต์พยากรณ์อากาศ
  
 https://www.accuweather.com/

- เว็บไซต์จังหวัดฮิโรชิมะ 
   https://www.city.hiroshima.lg.jp 

- สกุลเงินที่ใช้ : เยน (JPY)     


แอปพลิเคชัน "บริการรถแท็กซี่" ในประเทศญี่ปุ่น

- Uber สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)

- JapanTaxi สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 

แอปพลิเคชัน "แผนที่ในการนำทาง" ในประเทศญี่ปุ่น

- Google Map สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store (iOS) และ Play Store (Android)
 


 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ