โดมระเบิดปรมาณู จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,121)
  • By Webmaster
  • 14:35:09 | 13 ธ.ค. 2565

โดมระเบิดปรมาณู จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

Atomic Bomb Dome, Hiroshima, Japan


โดมระเบิดปรมาณูหรือที่เรียกว่าเกมบาคุโดม 

             โดมระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Dome) มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า เกมบาคุโดม (Genbaku Dome) และมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ (Hiroshima Peace Memorial) เป็นที่รู้จักในฐานะของซากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดปรมาณูลงมาที่จังหวัดฮิโรชิมะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลง หลังการฟื้นฟูจังหวัดฮิโรชิมะ ก็ได้เก็บรักษาอาคารแห่งนี้ไว้เพื่อระลึกถึงหายนะจากระเบิดปรมาณู และเป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพของโลก โดมระเบิดปรมาณูเป็นส่วนหนึ่งของสวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1996


แผนที่ตั้ง โดมระเบิดปรมาณู (Atomic Bomb Dome) จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น 


ประวัติ

             โดมปรมาณูเดิมเป็นอาคารศูนย์แสดงสินค้า ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจ ซึ่งตัวโดมด้านบนสุดเป็นผลงานการออกแบบของ Jan Letzel สถาปนิกชาวเช็ก สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1915 และเปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1921 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดฮิโรชิมะ” (Hiroshima Prefectural Products Exhibition Hall) หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1933 ก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดฮิโรชิมะ” (Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall)

             ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เวลา 08:15 น. (เวลาในประเทศไทยประมาณ 10:15 น.) อเมริกาได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกลงมาในจังหวัดฮิโรชิมะ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางการทหารและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายอยู่ที่บริเวณสะพานไอโออิ (Aioi Bridge) ย่านธุรกิจของฮิโรชิมะ ระเบิดลูกนี้มีชื่อว่าลิตเติลบอย เป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่บรรจุ uranium-235 มีน้ำหนักถึง 64 กิโลกรัม หลังทิ้งระเบิด กลับโดนกระแสลมทำให้พลาดจากเป้าหมายออกไปเล็กน้อย จึงมีจุดศูนย์กลางการระเบิดอยู่เหนือโรงพยาบาลชิมะ (Shima Hospital) ทำให้โรงพยาบาลรวมถึงสิ่งก่อสร้างบริเวณนั้นพังทลายลงมา มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายหมื่นคน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดและเปลวไฟอีกมากมาย 

             อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดฮิโรชิมะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ใกล้กับศูนย์กลางการระเบิด เดิมสร้างขึ้นโดยมีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อป้องกันตึกถล่มจากแผ่นดินไหว แม้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับอาคารอื่นๆ แต่ก็ทำให้กลายเป็นซากตึกเช่นเดียวกัน หลังเหตุการณ์ระเบิด อาคารแห่งนี้ถูกเรียกว่าเกมบาคุโดม หรือโดมระเบิดปรมาณูไปโดยปริยาย

             หลังสิ้นสุดสงคราม อาคารหลายแห่งถูกรื้อถอนออก ซึ่งที่โดมระเบิดปรมาณูนั้น ชาวเมืองบางส่วนต้องการให้รื้อถอน บางส่วนต้องการให้เก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความสูญเสีย ในท้ายที่สุดก็เก็บรักษาอาคารแห่งนี้ไว้ จะเห็นทั้งซากอิฐและกระดูกของผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายอยู่ภายในพื้นที่โดมระเบิดปรมาณู ส่วนในพื้นที่ใกล้เคียงกันหลังโดนระเบิดก็กลายเป็นพื้นที่โล่ง ต่อมาจึงฟื้นฟูเป็นสวนอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา ซึ่งโดมระเบิดปรมาณูก็อยู่ภายในสวนนี้ด้วย

             ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 โดมระเบิดปรมาณูก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยใช้ชื่อว่าอนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสูญเสียของระเบิดนิวเคลียร์ และความต้องการสันติภาพของโลกนับจากนั้นเป็นต้นมา


โดมระเบิดปรมาณูตั้งอยู่ภายในสวนสันติภาพฮิโรชิมะ


ซากอาคารแห่งนี้รักษาไว้เพื่อระลึกถึงหายนะจากระเบิดปรมาณู


ป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของอาคารแห่งนี้


อาคารเก่าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996


การเดินทางจากสนามบินไปยังจังหวัดฮิโรชิมะ

             - จากสนามบินฟุกุโอกะ (Fukuoka Airport - FUK) ขึ้นรถไฟใต้ดิน (Subway) สาย Kuko Line จากสถานี Fukuokakuko Station (Airport) ไปลงที่สถานี Hakata Station แล้วเปลี่ยนชานชาลาไปขึ้นรถไฟชินคันเซน (Shinkansen) สาย Tokaido Sanyō Shinkansen ไปลงที่สถานี Hiroshima Station ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

             - จากสนามบินคันไซ (Kansai International Airport - KIX) ขึ้นรถไฟสาย Haruka จากสถานี Kansai - Airport Station ไปลงที่สถานี Shin-Osaka Station ใช้เวลาประมาณ 50 นาที แล้วเปลี่ยนชานชาลาไปขึ้นรถไฟชินคันเซน (Shinkansen) สาย Tokaido Sanyō Shinkansen ไปลงที่สถานี Hiroshima Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที รวมใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที


การเดินทางไปโดมระเบิดปรมาณู

             - รถบัสนำเที่ยว (Hiroshima Maple Loop Sightseeing Bus) จากสถานี Hiroshima Station ให้แสดงตั๋วรถไฟ JR กับคนขับรถ (หากไม่มีตั๋วรถไฟ JR สามารถซื้อแบบรายวันได้ในราคา 400 - 2,000 เยน) แล้วขึ้นรถบัสนำเที่ยวไปลงที่โดมระเบิดปรมาณู

             - รถราง (Tram) จากสถานี Hiroshima Station ของรถไฟ ให้เดินออกมาที่สถานีรถราง Hiroshima station แล้วขึ้นรถรางสาย 2 หรือ สาย 6 ไปลงที่สถานี Genbaku Dome-Mae Station ใช้เวลาประมาณ 15 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             ตลอดเวลา


อัตราค่าเข้าชม

             ไม่เสียค่าใช้จ่าย


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี 


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว โดมระเบิดปรมาณู สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         โดมระเบิดปรมาณู จังหวัดฮิโรชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Atomic Bomb Dome, Hiroshima, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

                         เวลาเปิด-ปิด : ตลอดเวลา 

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : 1-10 Ote-machi, Naka-ku, Hiroshima City

                         โทรศัพท์ : (+81) 82-242-7831

                         เว็บไซต์ : https://peace-tourism.com/en/spot/a-bombdome.html

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com  

                                                     เว็บไซต์จังหวัดฮิโรชิมะ https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/

                                                     เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.or.th/ 

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

7 พิกัด...ชมใบไม้เปลี่ยนสีรอบภูเขาไฟฟูจิ

เมื่อเข้าใกล้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกหนึ่งฤดูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปยังแดนอาทิตย์อุทัย เพื่อสัมผัสกับความงดงามของใบไม้ที่ต่างพากันผลัดเปลี่ยนสีสันอย่างสดใสสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศอันสุดแสนจะอบอุ่น และโรแมนติก ซึ่งในปี 2023 นี้ก็ได้มีการคาดการณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามพื้นที่ต่างๆของประเทศ ให้นักท่องเที่ยวได้แพลนการเดินทางไปชมได้อย่างถูกช่วงค่ะ

อ่านต่อ

10 อันดับตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก

นอกเหนือจากองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้แล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้สถานะทางการเงินของประเทศได้ นั่นก็คือ โครงสร้างของอาคารที่ยิ่งใหญ่ สูงเสียดฟ้า สวยงามตระการตา และทันสมัย ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งสถานปฏิบัติการ สถาบันการเงิน ที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นจุดชมวิวสำคัญของเมืองในประเทศนั้นๆ วันนี้ Palanla จะพาไปชมตึกระฟ้าที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกกันค่ะ

อ่านต่อ

10 ศาสนสถานแห่งศรัทธา...ที่ชื่อว่าสวยที่สุดในโลก

ศาสนสถานที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามวิจิตรเป็นอันดับต้นๆของโลก มีทั้งที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ และทั้งที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงออกมาได้อย่างน่าทึ่งเลยละค่ะ และไม่เพียงแต่ความงดงามที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แต่กลับสะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง และความศรัทธาของผู้คนออกมาได้เป็นอย่างดี จากองค์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น ถูกผสมผสานกันออกมาอย่างมีเสน่ห์และลงตัว จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ศาสนสถานที่สวยงามที่สุดโลก และควรค่าแก่การไปเยือนเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

พิพิธภัณฑ์เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง ภายในแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับนครไซง่อนในอดีต

อ่านต่อ

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนหนังสือในนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Book Street) ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับคนรักหนังสือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือน และนอกจากดื่มด่ำไปกับโลกแห่งหนังสือแล้ว ยังสามารถจิบเครื่องดื่มในบรรยากาศสงบๆ ได้อีกด้วย

อ่านต่อ

ถนนคนเดินบุยเวียน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ถนนคนเดินบุยเวียน (Bui Vien Walking Street) หรือมีอีกชื่อว่า “ย่านแบ็คแพ็คไซ่ง่อน ฟามงูเหลา” (Pham Ngu Lao) เป็น "ถนนยุโรป" ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม เป็นสถานที่ที่ต้องแวะเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนเมืองไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์

อ่านต่อ

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โรงละครโอเปร่า โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Opera House) สถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศสในเวียดนาม ที่มีอายุกว่า 300 ปี ในอดีตเคยมีบทบาทเป็นสำนักงานใหญ่ของสภาแห่งชาติเวียดนามใต้ ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นโรงละครและสถานที่จัดแสดงงานต่างๆ

อ่านต่อ

โบสถ์ทันดินห์ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โบสถ์ทันดินห์ (Tan Dinh Church) โบสถ์สีชมพูอ่อนหวาน ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันโดยมีส่วนผสมของศิลปะโกธิกและเรอเนซองส์เป็นหลัก และยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของนครโฮจิมินห์

อ่านต่อ

เจดีย์บู้ล่อง เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

เจดีย์บู้ล่อง (Buu Long Pagoda) ในเมืองโฮจิมินห์เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุดในเวียดนาม โดยมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากไทย พม่า อินเดีย และเวียดนามเอง เจดีย์ชนิดนี้มีเอกลักษณ์และไม่ค่อยพบในเวียดนาม คนท้องถิ่นตั้งชื่อเรียกให้ที่นี่ว่า “วัดไทย”

อ่านต่อ

อุโมงค์กู๋จี เมืองโฮจิมินห์ เวียดนาม

อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels) เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่ถูกใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพและฐานปฏิบัติการของเวียดกง จนกระทั่งสหรัฐต้องถอนกำลังทหารออกจากเวียดนามใต้ในที่สุด

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ