องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (6,726)
  • By Webmaster
  • 14:50:31 | 27 เม.ย. 2566

องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

Kamakura Daibutsu (The Great Buddha), Kamakura, Japan 


องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระประดิษฐานอยู่บริเวณลานวัดโคโตะคุอิน

             องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Kamakura Daibutsu / The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสำริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกว้างของวัดโคโตะคุอิน (Kotoku-in Temple) องค์พระใหญ่นี้มีความสำคัญเพราะเป็นองค์พระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุกว่าแปดร้อยปีที่มีความยิ่งใหญ่ สง่างาม และน่าเลื่อมใส และยังเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก โดยนอกจากจะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองคามาคุระแล้วยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ที่นี่จึงกลายเป็นแลนด์มาร์กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก 


แผนที่ตั้ง องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             องค์พระใหญ่แห่งคามามุระถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1252 ด้วยความศรัทธาของนักบวชนามว่าโจโกะ (Joko) ที่เป็นผู้รวมรวมเงินบริจาคจากชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้น โดยองค์พระพุทธรูปจำลองมาจากพระอมิตาภพุทธะ (Amitabha Buddha) หรือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าพระอมิดะเนียวไร (Amida Nyorai) ซึ่งเป็นพระธยานิพุทธะที่ประทับในแดนสุขาวดี (Pure Land) โดยเมื่อแรกสร้างนั้นองค์พระได้รับการปิดทองและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารขนาดใหญ่ของวัดโคโตะคุอิน แต่ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และสึนามิขึ้นในปี ค.ศ. 1498 ทำให้วิหารถล่มแต่องค์พระใหญ่กลับได้รับความเสียหายแค่เพียงบริเวณฐานเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้องค์พระใหญ่จึงประดิษฐานอยู่บริเวณกลางแจ้งนับแต่นั้นมา

             เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงสมัยเอโดะ ในช่วงปีค.ศ. 1603-1867 สองนักบวชนิกายโจโดะ (Jodo Sect priests Yuten) นามว่า ยูเทน (Yuten) และโยโกะกุ (Yokoku) ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรองค์พระใหญ่และวัดโคโตะคุอินขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากพ่อค้าในย่านอาซากุสะ (Asakusa) นามว่า โนจิมะ ชินซาเอมอน (Nojima Shinzaemon) หลังจากการบูรณะซ่อมแซมองค์พระและวัดเสร็จสมบูรณ์ สถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะและขอพรกันนับแต่นั้นมา ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ของประเทศไทยก็ยังเคยเสด็จมาเยือนองค์พระใหญ่แห่งคามาคุระนี้ด้วยเช่นกัน โดยในหลวงรัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาในปี ค.ศ. 1902 (พ.ศ. 2445) และในหลวงรัชกาลที่ 7 เคยเสด็จมาในปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) และทั้งสองพระองค์ทรงปลูกต้นสนไว้เป็นที่ระลึก แต่ต่อมาต้นสนที่รัชกาลที่ 6 ทรงปลูกไว้นั้นไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้โปรดเกล้าให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้ปลูกต้นสนต้นใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนต้นเดิมของรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553)

             ปัจจุบันองค์พระใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในเมืองคามาคุระ โดยองค์พระใหญ่นี้มีความสูงประมาณ 13.35 เมตรรวมฐาน และมีน้ำหนักประมาณ 121 ตัน โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่นรองจากองค์พระที่วัดโทดาอิจิ (Todaiji Temple) ในเมืองนาระ (Nara)


ประตูนิโอะมง (Nio-mon Gate) ทางเข้าวัดโคโตะคุอิน

 
องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระที่มีความน่าเลื่อมใส (รูปซ้าย), นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมด้านในองค์พระใหญ่ได้ (รูปขวา)


ผนังด้านในขององค์พระใหญ่จะมีร่องรอยของการหล่อพระที่มีความซับซ้อน


ป้ายอธิบายวิธีการสร้างพระพุทธรูปในอดีต


ต้นสนที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย


ป้ายของต้นสนมีใจความว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้โปรดเกล้าให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นผู้ปลูกต้นสนต้นใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนต้นเดิมของรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2010


หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองคามาคุระ


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Kamakura Station โดยใช้ทางด่วนมีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport เดินมาขึ้นรถไฟที่ Narita Airport Terminal 1 Station ให้เลือกสายรถไฟด่วนที่ตรงไปยังเมืองคามาคุระโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา จากนั้นลงที่ Kamakura Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

             หมายเหตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub


การเดินทางจากสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station) ไปยัง องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ (Kamakura Daibutsu (The Great Buddha)

             - รถยนต์ (Car) จาก Kamakura Station ไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Kamakura Station ขึ้นรถประจำทางสาย 6 หรือ สาย F11 ไปลงป้าย Daibutsu Buddha และเดินต่อไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Kamakura Station ขึ้นรถไฟสาย Enoden Line ลงที่ Hase Station และเดินต่อไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 นาที

             - เดิน (Footpath) จาก Kamakura Station ไปยัง Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) มีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 21 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:30 น.

             เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:00 น.


ป้ายแผนผังเมืองคามาคุระที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ ราคา 300 เยน

             เด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 200 เยน

             เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี

             ค่าเข้าชมด้านในองค์พระใหญ่ ราคา 20 เยน


หน้าตาของตั๋วเข้าชมองค์พระใหญ่สำหรับผู้ใหญ่


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี


พระพุทธรูปอื่นๆ ที่อยู่บริเวณด้านในวัด


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Kamakura Daibutsu (The Great Buddha) สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         องค์พระใหญ่แห่งคามาคุระ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Kamakura Daibutsu (The Great Buddha), Kamakura, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ราคา 300 เยน / เด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 200 เยน

                                                 เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าชมฟรี / ค่าเข้าชมด้านในองค์พระใหญ่ ราคา 20 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:30 น.

                                              เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 8:00 น. - 17:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 467-22-0703

                         เว็บไซต์ : https://www.kotoku-in.jp/en/  

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/kamakura-shi/218558/current-weather/218558

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองคามาคุระ http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/

                                           เว็บไซต์รถไฟท้องถิ่น Enoden https://www.enoden.co.jp/en/train/

                                           เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ

ถนนซานถัง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ถนนซานถัง (Shantang Street) ถนนโบราณที่มีความเก่าแก่เกือบ 1,200 ปี ครั้งหนึ่งถนนสายนี้เคยเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ปัจจุบันซานถังยังคงเป็นถนนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยได้รับการยกย่องว่าเป็น “ภาพย่อของซูโจวเก่า” และยังถูกจัดอันดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ

อ่านต่อ

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติคลองต้ายุ่น (Grand Canal National Culture Park) เป็นส่วนหนึ่งของคลองต้ายุ่นซึ่งทอดตัวยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร และเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมสำคัญในประเทศจีนมานานกว่า 2,500 ปี ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ