วัดเซนโคจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,426)
  • By Webmaster
  • 17:11:00 | 13 มี.ค. 2564

วัดเซนโคจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Zenkoji Temple, Nagano, Japan


บรรยากาศภายในวัดเซนโคจิ

             วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุ 1,400 ปี เป็นวัดที่ไม่มีนิกายเฉพาะเจาะจง นักท่องเที่ยวทั่วไปหรือพุทธศาสนิกชนไม่ว่านิกายใดก็ตามสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้ โดยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งถูกสลักขึ้นในประเทศอินเดียช่วงศตวรรษที่ 5 เรียกกันว่า องค์พระอมิตาภพุทธะอันมีรัศมีร่วมกัน (Amida Triad Sharing One Halo) ซึ่งอยู่ในวิหารหลักของวัด ซึ่งวิหารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1953 และในทุกๆ เช้าวัดเซนโคจิจะมีการทำวัตรเช้าและให้พรด้วยลูกประคำ และเป็นสถานที่จัดงานประจำเมืองตามเทศกาลสำคัญทางศาสนาตลอดทั้งปี


แผนที่ตั้ง วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น
 

ประวัติ

             วัดเซนโคจิสร้างขึ้นในปีค.ศ. 642 โดยโยชิมิสึ ฮอนดะ (Yoshimitsu Honda) และชื่อวัดเซนโคจินี้เมื่ออ่านแบบจีนจะหมายถึง "วัดของโยชิมิตสึ" โดยเมื่อสร้างวัดเสร็จได้มีการนำชุดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธรูปสามองค์ที่อยู่ภายในวงรัศมีเดียว ที่เรียกว่า พระอมิตาภพุทธะอันมีรัศมีร่วมกัน (Amida Triad Sharing One Halo) เข้ามาจากประเทศอินเดียผ่านทางอาณาจักรแพ็คแจ (Paekche) ในคาบสมุทรเกาหลีใต้มายังประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 5 มาประดิษฐานไว้ในวิหารหลักของวัดหลังจากสร้างเสร็จ อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปชุดดังกล่าวไม่ได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมหรือสักการะแต่อย่างใด แต่จะมีองค์พระปิณโฑลภารทวาชเถระ (Binzuru Sonja Statue) ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวิหารหลัก ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบคลำส่วนใดของพระพุทธรูปนี้ซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ร่างกายของเราเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยนั้นจะทุเลาและหายไป

             ในส่วนของวิหารหลักนั้นเป็นอาคารไม้ที่มีความเก่าแก่และสวยงามซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในสมัยกลางของยุคเอโดะราวปีค.ศ. 1707 โดยมีความกว้าง 24 เมตรยาว 54 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1953

             ในทุกๆ เช้าที่วัดแห่งนี้จะมีการทำวัตรเช้าและให้พรด้วยลูกประคำโดยหัวหน้านักบวชสองคนซึ่งจะเดินลงมาจากวิหารเพื่อสัมผัสศีรษะของผู้มานมัสการพร้อมถือลูกประคำขณะสวดให้พร

             อีกหนึ่งงานสำคัญที่มักจะจัดทุกเดือนกุมภาพันธ์ในตอนกลางคืนคืองานเทศกาลนากาโนะโทเมียว (Nagano Tomyo Festival) ซึ่งเป็นงานประดับไฟในฤดูหนาวด้วยการจัดส่องไฟสีสันสว่างไสวให้กับอาคารต่างๆ ภายในวัด รวมถึงมีการตกแต่งร่ม และรูปปั้นต่างๆ ให้มีแสงสี เพื่อถวายแด่เทพเจ้าและเป็นการอธิษฐานขอให้สันติภาพจงอยู่กับเราทุกคนบนโลก  

             นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น เทศกาลโอบ้ง (Obon Ennichi) ในช่วงฤดูร้อนของเดือนสิงหาคมโดยภายในวัดจะตกแต่งด้วยโคมสีแดงอย่างสวยงามและมีการจัดงานรำวงญี่ปุ่น และยังมีตลาดนัดบินซุรุอิจิ (Binzuru Ichi) ที่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนเมษายนและพฤษภาคมของทุกปี โดยมีทั้งของแฮนด์เมดและสินค้าท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อได้ตามต้องการ

             และด้วยความเก่าทางประวัติศาสตร์และศาสนากว่า 1,400 ปี และสีสันของเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมทำให้วัดเซนโคจิเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จวบจนถึงทุกวันนี้


บริเวณถนนที่ทอดยาวไปสู่วัดนั้นเรียงรายไปด้วยร้านค้า


ซุ้มประตูซันมงและกระถางธูปขนาดใหญ่


วิหารไม้เก่าแก่ภายในวัด


ความงดงามภายในวิหาร


บรรยากาศภายในวัด


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณสวน


พระพุทธรูปพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หกพระองค์ (Roku Jizo/Six Jizo) ที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ในหกภพภูมิได้แก่ นรก เปรต สัตว์ อสูร มนุษย์ และสวรรค์


การประดับตกแต่งร่มเรืองแสงในเทศกาลนากาโนะโทเมียวในละแวกนั้น
 

การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟ JR Narita Express ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟชินคันเซ็นสาย Hokuriku-Shinkansen Hakutaka ไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟชินคันเซ็นสาย Hokuriku-Shinkansen Hakutaka ไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

             หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

    2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  
 

การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะไปยังวัดเซนโคจิ

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Zenkoji Temple มีระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จากสถานี Nagano Station นั่งรถไฟ Wakatsuki Danchi Line Wakatsuki ไปลงยังสถานี Zenkojishita Station และเดินต่อไปยังวัดเซนโคจิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9.30 น. - 16.30 น.

             เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะเปิดทำการเวลา 9.30 น. - 14.00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

บริเวณวัดเข้าชมฟรี

ค่าเข้าชมด้านในอาคารและพิธภัณฑ์

    - ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 500 เยน

    - ตั๋วเด็กมัธยมปลายราคา 200 เยน

    - ตั๋วเด็กประถมถึงมัธยมต้น 50 เยน

    - เด็กเล็กและอนุบาล เข้าชมฟรี
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

ตลอดทั้งปี


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Zenkoji Temple สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดเซนโคจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Zenkoji Temple, Nagano, Japan)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : บริเวณวัดเข้าชมฟรี / ค่าเข้าชมด้านในอาคารและพิพิธภัณฑ์ 500 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9.30 น. - 16.30 น.

                                            เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะเปิดทำการเวลา 9.30 น. - 14.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 26-234-3591

                       เว็บไซต์ : https://www.zenkoji.jp

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                        เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ