วัดเซนโคจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (3,351)
  • By Webmaster
  • 22:56:37 | 19 ก.พ. 2566

วัดเซนโคจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Zenkoji Temple, Nagano, Japan


บรรยากาศภายในวัดเซนโคจิ

             วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุ 1,400 ปี เป็นวัดที่ไม่มีนิกายเฉพาะเจาะจง นักท่องเที่ยวทั่วไปหรือพุทธศาสนิกชนไม่ว่านิกายใดก็ตามสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้ โดยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งถูกสลักขึ้นในประเทศอินเดียช่วงศตวรรษที่ 5 เรียกกันว่า องค์พระอมิตาภพุทธะอันมีรัศมีร่วมกัน (Amida Triad Sharing One Halo) ซึ่งอยู่ในวิหารหลักของวัด ซึ่งวิหารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1953 และในทุกๆ เช้าวัดเซนโคจิจะมีการทำวัตรเช้าและให้พรด้วยลูกประคำ และเป็นสถานที่จัดงานประจำเมืองตามเทศกาลสำคัญทางศาสนาตลอดทั้งปี


แผนที่ตั้ง วัดเซนโคจิ (Zenkoji Temple) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น
 

ประวัติ

             วัดเซนโคจิสร้างขึ้นในปีค.ศ. 642 โดยโยชิมิสึ ฮอนดะ (Yoshimitsu Honda) และชื่อวัดเซนโคจินี้เมื่ออ่านแบบจีนจะหมายถึง "วัดของโยชิมิตสึ" โดยเมื่อสร้างวัดเสร็จได้มีการนำชุดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธรูปสามองค์ที่อยู่ภายในวงรัศมีเดียว ที่เรียกว่า พระอมิตาภพุทธะอันมีรัศมีร่วมกัน (Amida Triad Sharing One Halo) เข้ามาจากประเทศอินเดียผ่านทางอาณาจักรแพ็คแจ (Paekche) ในคาบสมุทรเกาหลีใต้มายังประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 5 มาประดิษฐานไว้ในวิหารหลักของวัดหลังจากสร้างเสร็จ อย่างไรก็ตามพระพุทธรูปชุดดังกล่าวไม่ได้เปิดให้สาธารณะชนเข้าชมหรือสักการะแต่อย่างใด แต่จะมีองค์พระปิณโฑลภารทวาชเถระ (Binzuru Sonja Statue) ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวิหารหลัก ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากได้ลูบคลำส่วนใดของพระพุทธรูปนี้ซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ร่างกายของเราเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยนั้นจะทุเลาและหายไป

             ในส่วนของวิหารหลักนั้นเป็นอาคารไม้ที่มีความเก่าแก่และสวยงามซึ่งเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในสมัยกลางของยุคเอโดะราวปีค.ศ. 1707 โดยมีความกว้าง 24 เมตรยาว 54 เมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1953

             ในทุกๆ เช้าที่วัดแห่งนี้จะมีการทำวัตรเช้าและให้พรด้วยลูกประคำโดยหัวหน้านักบวชสองคนซึ่งจะเดินลงมาจากวิหารเพื่อสัมผัสศีรษะของผู้มานมัสการพร้อมถือลูกประคำขณะสวดให้พร

             อีกหนึ่งงานสำคัญที่มักจะจัดทุกเดือนกุมภาพันธ์ในตอนกลางคืนคืองานเทศกาลนากาโนะโทเมียว (Nagano Tomyo Festival) ซึ่งเป็นงานประดับไฟในฤดูหนาวด้วยการจัดส่องไฟสีสันสว่างไสวให้กับอาคารต่างๆ ภายในวัด รวมถึงมีการตกแต่งร่ม และรูปปั้นต่างๆ ให้มีแสงสี เพื่อถวายแด่เทพเจ้าและเป็นการอธิษฐานขอให้สันติภาพจงอยู่กับเราทุกคนบนโลก  

             นอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเช่น เทศกาลโอบ้ง (Obon Ennichi) ในช่วงฤดูร้อนของเดือนสิงหาคมโดยภายในวัดจะตกแต่งด้วยโคมสีแดงอย่างสวยงามและมีการจัดงานรำวงญี่ปุ่น และยังมีตลาดนัดบินซุรุอิจิ (Binzuru Ichi) ที่จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนเมษายนและพฤษภาคมของทุกปี โดยมีทั้งของแฮนด์เมดและสินค้าท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อได้ตามต้องการ

             และด้วยความเก่าทางประวัติศาสตร์และศาสนากว่า 1,400 ปี และสีสันของเทศกาลที่มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมทำให้วัดเซนโคจิเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จวบจนถึงทุกวันนี้


บริเวณถนนที่ทอดยาวไปสู่วัดนั้นเรียงรายไปด้วยร้านค้า


ซุ้มประตูซันมงและกระถางธูปขนาดใหญ่


วิหารไม้เก่าแก่ภายในวัด


ความงดงามภายในวิหาร


บรรยากาศภายในวัด


พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณสวน


พระพุทธรูปพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หกพระองค์ (Roku Jizo/Six Jizo) ที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ในหกภพภูมิได้แก่ นรก เปรต สัตว์ อสูร มนุษย์ และสวรรค์


การประดับตกแต่งร่มเรืองแสงในเทศกาลนากาโนะโทเมียวในละแวกนั้น
 

การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟ JR Narita Express ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟชินคันเซ็นสาย Hokuriku-Shinkansen Hakutaka ไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟชินคันเซ็นสาย Hokuriku-Shinkansen Hakutaka ไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

             หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

    2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  
 

การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะไปยังวัดเซนโคจิ

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Zenkoji Temple มีระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จากสถานี Nagano Station นั่งรถไฟ Wakatsuki Danchi Line Wakatsuki ไปลงยังสถานี Zenkojishita Station และเดินต่อไปยังวัดเซนโคจิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาที
 

เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 9.30 น. - 16.30 น.

             เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะเปิดทำการเวลา 9.30 น. - 14.00 น.
 

อัตราค่าเข้าชม

บริเวณวัดเข้าชมฟรี

ค่าเข้าชมด้านในอาคารและพิธภัณฑ์

    - ตั๋วผู้ใหญ่ราคา 500 เยน

    - ตั๋วเด็กมัธยมปลายราคา 200 เยน

    - ตั๋วเด็กประถมถึงมัธยมต้น 50 เยน

    - เด็กเล็กและอนุบาล เข้าชมฟรี
 

เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

ตลอดทั้งปี


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Zenkoji Temple สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                       วัดเซนโคจิ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                       (Zenkoji Temple, Nagano, Japan)

                       ระดับความนิยม : 

                       อัตราค่าเข้าชม : บริเวณวัดเข้าชมฟรี / ค่าเข้าชมด้านในอาคารและพิพิธภัณฑ์ 500 เยน

                       เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 9.30 น. - 16.30 น.

                                            เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีจะเปิดทำการเวลา 9.30 น. - 14.00 น.

                       ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                       สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                       โทรศัพท์ : (+81) 26-234-3591

                       เว็บไซต์ : https://www.zenkoji.jp

                       ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                        เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                        เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

โบราไกย์ เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์

เกาะโบราไกย์ (Boracay Island) เกาะสวรรค์แห่งฟิลิปปินส์ ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาว และสะอาด อีกทั้งยังได้รับการการันตีว่าเป็น “เกาะที่ดีที่สุดในโลก ปี 2012” ในการโหวตจากนิตยสาร “ทราเวล แอนด์ เลเชอร์” (Travel + Leisure)

อ่านต่อ

พระใหญ่หลิงซาน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

พระใหญ่หลิงซาน (หลิงซานต้าฝอ , 灵山大佛) หนึ่งในพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก และสวยงามที่สุดในประเทศจีน อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำชาติระดับสูงสุดที่ 5A (National AAAAA Tourist Attraction) อีกด้วย

อ่านต่อ

9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลกานซู ประเทศจีน

มณฑลกานซู (Gansu) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศจีน พื้นที่แถบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเมืองดังต่างๆ เช่น เมืองตุนหวง (Dunhuang) และ เมืองจางเย่ (Zhangye) อีกทั้ง การเดินทางมาเที่ยวที่พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เพราะมณฑลกานซูมีสนามบินหลันโจวจงฉวน (Zhongchuan Airport : LHW) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สามารถนั่งเครื่องบินจากไทยมาลงได้โดยตรง และยังสามารถต่อเที่ยวบินท้องถิ่นเพื่อไปมาระหว่างเมืองอื่นในจีนได้ตามต้องการอีกด้วย

อ่านต่อ

วัดลาบรัง วัดทิเบตโบราณ มณฑลกานซู ประเทศจีน

วัดลาบรัง (Labrang Monastery) เป็นวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายทิเบตที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เทียบเท่าได้กับเมืองขนาดย่อมใจกลางหุบเขา หมู่อารามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถ ศาลา หอสวดมนต์ หอพระสูตร อาคารเรียน เจดีย์ และที่พำนักสงฆ์ ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตกรรมวิหารทิเบตอย่างงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถซื้อบริการทัวร์เที่ยวชมภายในวัด หรือจะซื้อตั๋วเข้าชมภายในวัดด้วยตนเองตามอัธยาศัยก็ได้ โดยการเที่ยวชมภายในวัดลาบรังจะยกเว้นบริเวณที่พำนักสงฆ์ และห้ามภ่ายภาพภายในสถานที่สำคัญบางแห่งที่มีป้ายถ่ายภาพ ไฮไลท์ของการเที่ยวชมวัดลาบรังได้แก่บริเวณหอสามชั้นซึ่งสร้างขึ้นแบบทิเบตดั้งเดิม บริเวณห้องโถงฮายากริวาที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงาม และบริเวณเจดีย์สีทอง รวมถึงบริเวณจุดชมวิวต่างๆ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหมู่อารามทั้งหมดที่โอบล้อมด้วยภูเขา วัดลาบรังได้รับการยกย่องให้เป็น "สถาบันทิเบตศาสตร์แห่งโลก" และถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนมณฑลกานซูเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) หรือที่รู้จักกันในชื่อไซ่ง่อน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของเวียดนาม ทั้งยังคึกคักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา Palanla ขอนำเสนอ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโฮจิมินห์ที่มัดรวมเข้าด้วยกันแล้วรับรองว่าจะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความเป็น “ไซ่ง่อน” ได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านต่อ

8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

เว้ (Thua Thien Hue) เป็นหนึ่งในเมืองอันดับต้นๆ ของเวียดนามที่รวบรวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชาติเวียดนามเอาไว้มากมาย ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีนัยยะสำคัญทางความหมาย ทั้งจากอดีตและในปัจจุบัน หากต้องการรู้จักเวียดนาม แน่นอนว่าเราจึงไม่อาจปฏิเสธการมาเยี่ยมชมเมืองเว้ไปได้ Palanla จะพาไปชม 8 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเมืองเว้ ประเทศเวียดนามพร้อมๆ กัน

อ่านต่อ

10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

จังหวัดหล่าวกายเป็นจังหวัดในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม พื้นที่บริเวณนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะในเมืองซาปาอันโด่งดังที่โอบล้อมด้วยภูเขา และมีทิวทัศน์ของท้องนาขั้นบันไดอันงดงามท่ามกลางป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ วันนี้ทาง Palanla จึงได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดหล่าวกายมาฝากทุกท่าน โดยมีทั้งจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจไปจนถึงแลนด์มาร์กสำคัญที่ต้องไปเช็คอินให้ได้ โดยรวบรวมสถานที่สำคัญทั้งหมดสิบแห่งไว้ในบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางท่องเที่ยวหล่าวกายในช่วงวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้

อ่านต่อ

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทิวทัศน์ของภูเขาและนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวม้ง เที่ยวชมบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้แบบดั้งเดิม และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหมู่บ้านที่จะสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล รวมทั้งได้เที่ยวชมตลาดท้องถิ่นที่มีสินค้าแฮนด์เมดสวยๆ และอาหารท้องถิ่นที่น่าลิ้มลอง นอกจากนี้ อีกหนึ่งโซนที่พลาดไม่ได้ภายในหมู่บ้านคือบริเวณน้ำตกกั๊ตกั๊ตที่มีความสวยงามและร่มเย็นเป็นอย่างมาก ซึ่งน้ำจะไหลตลอดทั้งปี และจะไหลแรงที่สุดในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน

อ่านต่อ

หมู่บ้านเมืองฮัว จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

หมู่บ้านเมืองฮัว (Muong Hoa Village) เป็นหมู่บ้านชาวม้งที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเมืองฮัวของเมืองซาปา ไฮไลท์ของที่นี่คือทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ โดยจะมีความสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่รวงข้าวสุกงอมเป็นสีทองอร่ามไปทั้งไหล่เขาท่ามกลางภูเขาที่โอบล้อม และในบางช่วงเวลาจะมีสายหมอกปกคลุม เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านอาหารท้องถิ่นและที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ่านต่อ

สะพานแก้วมังกรเมฆ จังหวัดหล่าวกาย ประเทศเวียดนาม

สะพานแก้วมังกรเมฆ (Glass Bridge Rong May) เป็นสะพานกระจกแก้วแห่งแรกของเวียดนามที่สร้างขึ้นบนเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน ไฮไลท์ของสะพานกระจกแก้วนี้คือความสูงราวสองพันเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นเต้นจากการได้เดินชมวิวบนสะพานพื้นกระจกใส ท่ามกลางสายหมอกและเมฆที่ลอยอยู่ ซึ่งมองไปจะเห็นวิวอันน่าทึ่งภูเขานับพันลูก ทุ่งนาขั้นบันได และถนนคดเคี้ยวด้านล่าง โดยการเดินทางขึ้นมายังสะพานแก้วมังกรเมฆนี้มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากจากบริการลิฟต์แก้วที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการขึ้นไปถึงสะพานแก้วบนยอดเขา

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ