ปราสาทอูเอดะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,467)
  • By Webmaster
  • 16:57:17 | 13 มี.ค. 2564

ปราสาทอูเอดะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Ueda Castle, Nagano, Japan 


บริเวณด้านหน้าทางเข้าปราสาทอูเอดะ

             ปราสาทอูเอดะ (Ueda Castle) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เพราะในยุคซามูไรเคยเป็นปราสาทที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการอันแข่งแกร่งให้กับเมืองอูเอดะ และมีชัยชนะเหนือข้าศึกที่มาบุกโจมตีได้ถึงสองครั้ง ปัจจุบันป้อมปราการและแนวกำแพงหินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีความสวยงามจากสวนสาธาณะที่อยู่โดยรอบซึ่งจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเทศกาลซากุระที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น


แผนที่ตั้ง ปราสาทอูเอดะ (Ueda Castle) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             ปราสาทอูเอดะสร้างขึ้นในปีค.ศ.1583 ในยุคเซ็นโกคุ (Sengoku Period) โดยสะนะดะ มาสะยูกิ (Sanada Masayuki) ขุนนางยศไดเมียวซึ่งเป็นเจ้าเมืองและผู้นำของกลุ่มซามูไร ด้วยการเลือกทำเลอย่างมียุทธศาสตร์ ปราสาทจึงถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำชิคุมะ (Chikuma River) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันทางตอนใต้และทำหน้าที่เป็นคูเมือง

             ในช่วงสงครามของยุคนั้นผู้นำและเหล่าซามูไรได้ทำศึกชนะกองทัพโทคุกาวา (Tokugawa) ถึงสองครั้ง แต่พ่ายแพ้ในครั้งที่สาม เป็นเหตุให้ปราสาทส่วนหนึ่งถูกทำลายลงไป โดยหลังสงครามสงบลงปราสาทบางส่วนนั้นได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งอยู่ในสมัยเอโดะ (Edo Period) หลังจากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ปราสาทส่วนใหญ่ก็ถูกรื้อถอนไปอีกครั้ง เนื่องด้วยการสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบศักดินาจากการปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) ด้วยเหตุนี้สถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่จึงมีรูปแบบของยุคเอโดะ   

             ปัจจุบันปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1934 และเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะอูเอดะโจเสกิ (Ueda Johseki Park) โดยนอกจากปราสาทแล้ว ยังมีส่วนของสวน ลานกีฬา ศาลเจ้า และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซามูไร และของท้องถิ่นในภูมิภาคนี้ รวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสวน และมีร้านขายของที่ระลึกให้ได้เที่ยวชมและเลือกซื้อของฝากอีกด้วย


กำแพงหินและป้อมปราการบริเวณทางเข้าปราสาทอูเอดะ


ประตูทางเข้าหลักโอเตะมง (Otemon Main Gate)


แนวกำแพงหินอันแข็งแกร่งซึ่งเป็นกำแพงดั้งเดิมที่ยังคงอยู่


บริเวณทางเดินใกล้กับป้อมปราการและแนวกำแพงหิน


อาคารไม้แบบญี่ปุ่นภายในบริเวณปราสาท


ป้ายแสดงแผนที่ของสวนและโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟด่วนไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

                2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  


การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station) ไปยังปราสาทอูเอดะ (Ueda Castle)

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Ueda Castle มีระยะทางประมาณ 39.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Nagano Station ให้ขึ้นรถไฟไปลงยังสถานี Ueda Station และเดินต่อไปยัง Ueda Castle ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 24 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

             ปิดทุกวันพุธ


ศิลาจารึกโบราณที่ประดับอยู่ภายในสวน


อัตราค่าเข้าชม

             ค่าเข้าชมราคา 500 เยน


ศาลเจ้าซานาดะ (Sanada Shrine) ตั้งอยู่ในละแวกใกล้กัน เป็นศาลเจ้าที่นักเรียนนักศึกษานิยมมาขอพรให้สอบติด และเป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Ueda Castle สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ปราสาทอูเอดะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Ueda Castle, Nagano, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : 500 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.00 น. / ปิดทุกวันพุธ

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 268-23-5408

                         เว็บไซต์ : http://www.ueda-cb.gr.jp/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ