ปราสาทอูเอดะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,332)
  • By Webmaster
  • 16:57:17 | 13 มี.ค. 2564

ปราสาทอูเอดะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Ueda Castle, Nagano, Japan 


บริเวณด้านหน้าทางเข้าปราสาทอูเอดะ

             ปราสาทอูเอดะ (Ueda Castle) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เพราะในยุคซามูไรเคยเป็นปราสาทที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการอันแข่งแกร่งให้กับเมืองอูเอดะ และมีชัยชนะเหนือข้าศึกที่มาบุกโจมตีได้ถึงสองครั้ง ปัจจุบันป้อมปราการและแนวกำแพงหินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีความสวยงามจากสวนสาธาณะที่อยู่โดยรอบซึ่งจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานเทศกาลซากุระที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น


แผนที่ตั้ง ปราสาทอูเอดะ (Ueda Castle) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             ปราสาทอูเอดะสร้างขึ้นในปีค.ศ.1583 ในยุคเซ็นโกคุ (Sengoku Period) โดยสะนะดะ มาสะยูกิ (Sanada Masayuki) ขุนนางยศไดเมียวซึ่งเป็นเจ้าเมืองและผู้นำของกลุ่มซามูไร ด้วยการเลือกทำเลอย่างมียุทธศาสตร์ ปราสาทจึงถูกสร้างขึ้นบนเนินเขา ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำชิคุมะ (Chikuma River) ที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวป้องกันทางตอนใต้และทำหน้าที่เป็นคูเมือง

             ในช่วงสงครามของยุคนั้นผู้นำและเหล่าซามูไรได้ทำศึกชนะกองทัพโทคุกาวา (Tokugawa) ถึงสองครั้ง แต่พ่ายแพ้ในครั้งที่สาม เป็นเหตุให้ปราสาทส่วนหนึ่งถูกทำลายลงไป โดยหลังสงครามสงบลงปราสาทบางส่วนนั้นได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งอยู่ในสมัยเอโดะ (Edo Period) หลังจากนั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ปราสาทส่วนใหญ่ก็ถูกรื้อถอนไปอีกครั้ง เนื่องด้วยการสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบศักดินาจากการปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) ด้วยเหตุนี้สถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่จึงมีรูปแบบของยุคเอโดะ   

             ปัจจุบันปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นในปีค.ศ. 1934 และเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะอูเอดะโจเสกิ (Ueda Johseki Park) โดยนอกจากปราสาทแล้ว ยังมีส่วนของสวน ลานกีฬา ศาลเจ้า และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซามูไร และของท้องถิ่นในภูมิภาคนี้ รวมถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสวน และมีร้านขายของที่ระลึกให้ได้เที่ยวชมและเลือกซื้อของฝากอีกด้วย


กำแพงหินและป้อมปราการบริเวณทางเข้าปราสาทอูเอดะ


ประตูทางเข้าหลักโอเตะมง (Otemon Main Gate)


แนวกำแพงหินอันแข็งแกร่งซึ่งเป็นกำแพงดั้งเดิมที่ยังคงอยู่


บริเวณทางเดินใกล้กับป้อมปราการและแนวกำแพงหิน


อาคารไม้แบบญี่ปุ่นภายในบริเวณปราสาท


ป้ายแสดงแผนที่ของสวนและโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟด่วนไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

                2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  


การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station) ไปยังปราสาทอูเอดะ (Ueda Castle)

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Ueda Castle มีระยะทางประมาณ 39.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Nagano Station ให้ขึ้นรถไฟไปลงยังสถานี Ueda Station และเดินต่อไปยัง Ueda Castle ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 24 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.00 น.

             ปิดทุกวันพุธ


ศิลาจารึกโบราณที่ประดับอยู่ภายในสวน


อัตราค่าเข้าชม

             ค่าเข้าชมราคา 500 เยน


ศาลเจ้าซานาดะ (Sanada Shrine) ตั้งอยู่ในละแวกใกล้กัน เป็นศาลเจ้าที่นักเรียนนักศึกษานิยมมาขอพรให้สอบติด และเป็นมุมถ่ายรูปยอดนิยม


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Ueda Castle สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ปราสาทอูเอดะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Ueda Castle, Nagano, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : 500 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8.30 น. - 17.00 น. / ปิดทุกวันพุธ

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 268-23-5408

                         เว็บไซต์ : http://www.ueda-cb.gr.jp/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ