ปราสาทมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,608)
  • By Webmaster
  • 16:37:05 | 13 มี.ค. 2564

ปราสาทมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Matsumoto Castle, Nagano, Japan 


ปราสาทมัตสึโมโตะมีสีดำตัดกับสีของท้องฟ้าจนมีอีกชื่อว่าปราสาทอีกา

             ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) เป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่าสี่ร้อยปี ตัวปราสาทมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมท้องถิ่นโบราณของญี่ปุ่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากสีดำของปราสาทที่ตัดกับสีของท้องฟ้าและภูเขาจนเกิดความงดงามแปลกตาและน่าเกรงขาม จนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คาราสุโจ (Karasu Jo) ซึ่งแปลว่า ปราสาทอีกา นอกจากนี้เมื่อมองจากด้านนอกจะเห็นหอคอยหลักมีจำนวนห้าชั้น แต่เมื่อเข้าไปภายในกลับมีหกชั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของนักออกแบบญี่ปุ่นโบราณที่ซ่อนชั้นตรงกลางปราสาทไว้เพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากข้าศึกภายนอก นอกจากนี้ยังมีบริเวณของสวนและคูเมืองให้เดินชมความสวยงามของบรรยากาศโดยรอบได้อีกด้วย


แผนที่ตั้ง ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             ปราสาทมัตสึโมโตะแต่เดิมมีชื่อว่าปราสาทฟูคาชิ (Fukashi Castle) สร้างขึ้นในช่วงต้นของยุคเออิโช (Eisho Era) ซึ่งเป็นยุคแห่งสงคราม ในช่วงเวลานั้น ผู้บัญชาการโอกาซาวาระ (Ogasawara) แห่งเมืองชินาโนะ (Shinano) ได้ย้ายฐานบัญชาการจากเขตพื้นที่อิกาว่า (Igawa) มายังเขตพื้นที่ฮายาชิ (Hayashi) ซึ่งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ซึ่งก็คือบริเวณที่ปราสาทมัตสึโมโตะตั้งอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

             โดยผู้บัญชาการโอกาซาวาระได้สร้างปราสาทฮายาชิ (Hayashi Castle) ขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการ และเหล่าผู้ติดตามก็ได้สร้างปราสาทและฐานทัพโอบล้อมปราสาทของผู้บัญชาการไว้อีกทีเพื่อเป็นการอารักขากองบัญชาการหลัก โดยปราสาทที่สร้างอยู่ด้านหน้าปราสาทฮายาชิคือปราสาทฟูคาชิ (Fukashi Castle) ซึ่งใช้เป็นป้อมปราการ และยังได้ยอดแม่ทัพชินเง็น ทาเคดะ แห่งเมืองไค (Shingen Takeda of Kai) มาประจำการ จึงทำให้ในตอนนั้นกองบัญชาการแห่งนี้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก 

             เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาสู่ยุคเท็นโช (Tensho Era) ราวปีค.ศ.1582 กองบัญชาการได้ย้ายมายังปราสาทฟูคาชิที่ตั้งอยู่ด้านหน้าแทน และเปลี่ยนชื่อเป็นปราสาทมัตสึโมโตะนับแต่นั้นมา ทางด้านของตระกูลโอกาซาวาระที่เป็นผู้บัญชาการแห่งมัตสึโมโตะอยู่หลายปีจนถึงรุ่นของฮิเดะมาสะ โอกาซาวาระ (Hidemasa Ogasawara) ที่ได้ย้ายไปยังแคว้นคันโต (Kanto) จึงมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการคนใหม่มารับตำแหน่งในปีค.ศ. 1590 โดยผู้มารับตำแหน่งนี้คือคาสุมาสะ อิชิคาวะ (Kazumasa Ishikawa)

             คาสุมาสะ อิชิคาวะ และลูกชายของเขานามว่ายาสุนากะ (Yasunaga) ได้ทำการปรับเปลี่ยนผังปราสาทและพื้นที่โดยรอบ มีการต่อเติมหอคอยขึ้นอีกสามหลังและเพิ่มส่วนต่อขยายต่างๆ จนมีสภาพอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ปราสาทมัตสึโมโตะสร้างเสร็จในช่วงปีค.ศ. 1594    

             ตัวปราสาทประกอบด้วยอาคาร 5 หลังเชื่อมต่อกัน โดยอาคารหลักของปราสาทหลังที่สูงที่สุดอยู่ตรงกลางเรียกว่าไดเท็นชู (Dai-Tenshu) ทางด้านขวาเป็นป้อมปราการขนาดเล็กเรียกว่าอินุอิโคเท็นชู (Inui Kotenshu) โดยอาคารหลักกับป้อมปราการขนาดเล็กนั้นเชื่อมต่อกันด้วยหอวาตาริยากุระ (Watariyagura) สำหรับอาคารด้านริมซ้ายอีกสองหลังคือหอสึคิมิยากุระ (Tsukimi Yagura) และหอสึคิมิยากุระ (Tatsumi Tsukeyagura)

             นอกจากความสวยงามแปลกตาของปราสาทแล้ว ปราสาทยังมีชื่อเสียงเรื่องการหลอกตาข้าศึก โดยอาคารหลักของปราสาทที่ดูภายนอกเหมือนมี 5 ชั้นเมื่อนับจากจากจำนวนชั้นของหลังคา แต่ด้านในกลับมี 6 ชั้น เพราะมีชั้นที่ 3 ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นชั้นที่ไม่มีหน้าต่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยของปราสาทในสมัยนั้น ปัจจุบันปราสาทมัตสึโมโตะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งจังหวัดนากาโนะอีกด้วย


ปราสาทมัตสึโมโตะเมื่อมองจากบริเวณสวนริมคูเมืองฝั่งตรงข้าม


ภาพจำลองปราสาทและเมืองในสมัยโบราณ


หุ่นจำลองชุดนักรบญี่ปุ่นโบราณ


ปืนโบราณที่จัดแสดงอยู่ด้านในปราสาท


อาวุธโบราณต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ด้านในปราสาท


ชุดเกราะที่ใช้ออกรบในสมัยก่อน


ทัศนียภาพของคูเมืองและสวนเมื่อมองจากหน้าต่างบนปราสาท


ตัวปราสาทใช้ผนังสีดำและมีหน้าต่างแบบบานพับดั้งเดิม


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟด่วนไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

                2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  


การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station) ไปยังปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle)

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Matsumoto Castle มีระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 8 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Nagano Station ขึ้นรถไฟด่วนไปลง Matsumoto Station และเดินต่อไปยัง Matsumoto Castle ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 1 ชั่วโมง 12 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทุกวัน เวลา 8:30 น. – 17:00 น.

             ปิดวันที่ 29 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี


บริเวณสวนด้านหน้าปราสาท


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ่ราคา 700 เยน

             เด็กชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 เยน

             เด็กเล็กและเด็กอนุบาล เข้าฟรี


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี


ความสวยงามของปราสาทและสภาพแวดล้อมโดยรอบ


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Matsumoto Castle สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ปราสาทมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Matsumoto Castle, Nagano, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ราคา 700 เยน / เด็กชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 เยน / เด็กเล็กและเด็กอนุบาล เข้าฟรี

                         เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 8:30 น. – 17:00 น. / ปิดวันที่ 29 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ของทุกปี

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 267-42-5538

                         เว็บไซต์ : https://www.matsumoto-castle.jp/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701  

                                           เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                           เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ