ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,685)
  • By Webmaster
  • 15:58:45 | 13 มี.ค. 2564

ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

Shiga Kogen Ski Resort, Nagano, Japan 


ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทเป็นพื้นที่เล่นสกีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort) เป็นพื้นที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดบนภูเขาแห่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสกีรีสอร์ทที่เชื่อมถึงกันจำนวน 18 แห่งแตกต่างกันไปตามระดับของความสูงชันและระดับความสามารถของผู้เล่น และยังมีลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าและรถบัสไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย ที่นี่นอกจากจะมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สวยงามของเนินเขาและหุบเขาที่ขาวโพลน แต่ยังมีสภาพอากาศที่มีความหนาวเย็นยาวนานราวครึ่งปีกินระยะเวลาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้หิมะมีคุณภาพเหมาะสมกับการเล่นสกีเป็นอย่างมาก จึงทำให้ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนากาโนะ


แผนที่ตั้ง ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort) จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น


แผนที่ลานสกีต่างๆ ภายในพื้นที่ของชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท แถบตัวเลขสีชมพูคือลานสกีที่เปิดให้บริการ แถบตัวเลขสีเหลืองคือลานสกีที่เปิดให้บริการเป็นบางส่วน และแถบตัวเลขสีเทาคือลานสกีที่ปิดให้บริการ (ขอขอบคุณภาพจาก https://www.shigakogen-ski.com/map / ข้อมูลปี 2021)


ประวัติ

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท เป็นกลุ่มสกีรีสอร์ท 18 แห่งที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างลานสกีรวมแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีพื้นที่เล่นสกีหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่ระดับความสูง 1,340 เมตรไปจนถึง 2,307 เมตร และที่นี่ยังเคยเป็นที่จัดแข่งขันสกีในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีค.ศ. 1998 อีกด้วย

             ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่อุทยานแห่งชาติชิกะโคเก็นที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (ShigaKogen UNESCO Eco Park National Park) ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาให้สังคมอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่ทำร้ายธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้พื้นที่ละแวกนี้จึงมีแต่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อย่างเช่น สวนลิงหิมะจิโกคุดานิ และออนเซ็นต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณใกล้กัน


ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้

กฎระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นต้องรู้ในการเล่นสกีที่ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท มีดังนี้

             1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่แกล้งผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

             2. ผู้เล่นสกีต้องควบคุมความเร็วตามสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และสภาพของหิมะ และเล่นตามทักษะที่มี รวมถึงความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง ผู้เล่นสกีต้องเล่นสกีในความเร็วที่สามารถหยุดได้ทันเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

             3. ผู้เล่นสกีต้องไม่กีดขวางผู้เล่นสกีอื่นๆ ที่เล่นอยู่ตรงหน้า

             4. ผู้เล่นสกีต้องเงยหน้ามองทางเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อจะต้องแซงนักสกีคนอื่นๆ หรือเมื่อใช้ทางร่วม หรือตัดผ่านทางลาดชัน

             5. ผู้เล่นสกีต้องไม่นั่งลงกีดขวางช่องทางสกี นอกจากนี้ผู้เล่นสกีต้องหลีกเลี่ยงการหยุดในเส้นทางที่แคบ และในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากที่สูง หากผู้เล่นสกีล้มต้องรีบพาตัวเองออกจากเส้นทางสกีทันที

             6. ผู้เล่นสกีต้องใช้ไหล่ทางของเส้นทางในการไต่ขึ้นเนิน เดิน หรือหยุด

             7. ต้องติดสายคล้องขากับรองเท้าสกีและสโนว์บอร์ดทุกครั้ง

             8. ต้องปฏิบัติตามประกาศ ป้ายสัญลักษณ์ และคำเตือนออกอากาศ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยลาดตระเวนสกีและเจ้าหน้าที่ลานสกีอย่างเคร่งครัด

             9. หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น กรุณาแจ้งกู้ภัยและหน่วยแจ้งเตือน และคุณต้องระบุตัวตนเพื่อยืนยันตนเองไม่ว่าคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือไม่เพราะคุณอาจจะต้องเป็นพยาน

             10. ห้ามเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม และบริเวณที่มีเชือกกั้นโดยเด็ดขาดตลอดเวลา

             11. หากเกิดอุบัติเหตุนอกพื้นที่เล่นสกี และต้องใช้การปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่ดำเนินการโดยหน่วยลาดตระเวนลานสกี ทางสกีรีสอร์ทจะเรียกเก็บเงินจากผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


แนวลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าสำหรับขึ้นลงแต่ละพื้นที่สกี


บรรยากาศอันสวยงามของพื้นที่โดยรอบ


หิมะขาวโพลนปกคลุมหนาจนมีความเหมาะสมในการเล่นสกี


ลานสกีแห่งหนึ่งภายในสกรีรีสอร์ท


บรรยากาศผู้มาเล่นสกีในพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อย


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณสกีรีสอร์ท


อาคารต่างๆ ภายในบริเวณสกีรีสอร์ท


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยขึ้นทางด่วน มีระยะทางประมาณ 314 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport ไปยัง Nagano Station โดยรถไฟนั้น จะต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่ Tokyo Station โดยมีวิธีการเดินทางตามความสะดวกอยู่ 2 วิธี ดังนี้

             วิธีแรก เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 2-3 Station เพื่อขึ้นรถไฟด่วนไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที 

             วิธีที่สอง เริ่มจาก Narita International Airport ให้เดินมายัง Narita Airport Terminal 1 เพื่อขึ้นรถบัส Airport Limousine Bus ไปลงยัง Tokyo Station จากนั้นต่อรถไฟด่วนสายที่ไปเมืองนากาโนะไปลงยัง Nagano Station ใช้เวลาเดินทางมากกว่าวิธีแรกประมาณสิบห้านาที

หมายเหตุ 1. สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub

                2. สามารถตรวจสอบข้อมูลเวลาเดินรถและค่าโดยสารของ Airport Limousine Bus เพิ่มเติมได้ที่ https://webservice.limousinebus.co.jp/web/en/  


การเดินทางจากสถานีรถไฟนากาโนะ (Nogano Station) ไปยังชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท (Shiga Kogen Ski Resort)

             - รถยนต์ (Car) จาก Nagano Station ไปยัง Shiga Kogen Ski Resort มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Nagano Station ให้เดินไปขึ้นรถบัส บริเวณประตูทางออกสถานี Nagano Station East Exit และลงป้าย Shiga Kogen ก็จะถึงยัง Shiga Kogen Ski Resort มีระยะทางโดยรวมประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ลานสกีเปิดทำการ 8:30 น. - 16:00 น.


แนวลิฟต์กระเช้าไฟฟ้าสำหรับโดยสารขึ้นลงเนินเขา


นักสกีกำลังโดยสารลิฟต์กระเช้าไฟฟ้า (ขอขอบคุณภาพจาก https://www.shigakogen-ski.com/en )


อัตราค่าเข้าชม

             ตั๋วสามารถใช้เข้าลานสกี ขึ้นลิฟต์กระเช้าไฟฟ้า และรถบัส ภายในชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทได้ทั้งหมด และประเภทตั๋วที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

ตั๋ว4ชั่วโมง

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 4,800 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 4,100 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา ราคา 4,100 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,400 เยน

ตั๋ว 1 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 5,600 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 4,700 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 4,700 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 2,700 เยน

ตั๋ว 2 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 10,500 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 8,900 เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 8,900 เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 5,200 เยน 

ตั๋ว 3 วัน

             - ผู้ใหญ่อายุ 19-59 ปี ราคา 15,500 เยน

             - ผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ราคา 13,100  เยน

             - เด็กนักเรียนอายุ 13-18 ปี ราคา 13,100  เยน

             - เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ราคา 7,700  เยน

ตั๋วผู้ใหญ่และเด็ก (ผู้ใหญ่ 1 คน และเด็ก 1 คน)

             - ตั๋ว 1 วัน ราคา 7,400 เยน

             - ตั๋ว 2 วัน ราคา 14,100 เยน

             - ตั๋ว 3 วัน ราคา 20,800 เยน

หมายเหตุ สามารถดูข้อมูลตั๋วประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.shigakogen-ski.com/en/lift-tickets


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน


ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ทเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักสกี


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Shiga Kogen Ski Resort สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ชิกะโคเก็นสกีรีสอร์ท จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Shiga Kogen Ski Resort, Nagano, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : เริ่มต้นที่ 4,800 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน ลานสกีเปิดทำการ 8:30 น. - 16:00 น.

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน

                         สถานที่ตั้ง : จังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81) 269-33-4379

                         เว็บไซต์ : https://www.shigakogen-ski.com/en

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/nagano-shi/224701/weather-forecast/224701

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองนากาโนะ http://en.nagano-cvb.or.jp/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

หอคอยเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโตทาวเวอร์ (Kyoto Tower) หอคอยความสูง 328 ฟุต โครงสร้างสีแดง – ขาว ที่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กหนึ่งของเมืองเกียวโต ภายในมีจุดชมวิวเมืองที่สวยงามแบบ 360 องศา และยังสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองโอซาก้าในวันที่อากาศดี

อ่านต่อ

สะพานโทเง็ตสึเคียว จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) เป็นสะพานไม้เก่าแกจากยุคเฮอันที่พาดข้ามแม่น้ำคัตสึระ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง อีกหนึ่งจุดเช็กอินของคนที่มาเที่ยวเกียวโต

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเฮอัน จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 1,100 ปีของการก่อตั้งเมืองหลวงในเกียวโต และอุทิศให้กับดวงวิญญาณของจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายที่ครองเมือง

อ่านต่อ

ศาลเจ้าเมจิ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรมากที่สุดในช่วงวันปีใหม่ ศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักพรรดินีโชเก็ง ตั้งอยู่ในเขตชิบูย่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

โตเกียวโดม จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียวโดม (Tokyo Dome) คอมเพล็กซิตี้ที่มีชื่อเสียงซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่สเตเดี้ยม ศูนย์การค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสวนสนุกเอาไว้อย่างครบครัน และยังเป็นสถานที่จัดกีฬาและคอนเสิร์ตระดับโลกอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองหลวงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย

อ่านต่อ

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เทศกาลแมวผี บาเกะเนโกะ (Bake Neko (Supernatural Cat) Festival) คือเทศกาลที่ผู้คนจะแต่งตัวเป็นผีแมวออกมาเดินพาเหรดอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเต็มไปด้วยสีสัน ที่คากุระซากะ (Kagurazaka) เขตชินจูกุ ใจกลางเมืองโตเกียว ในช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี

อ่านต่อ

สะพานชินเคียว จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เหนือแม่น้ำไดยากาวะ (Daiyagawa) เป็นสิ่งปลูกสร้างของ "ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซาน" โดยสีแสดสวยงามของสะพานไม้แห่งนี้เป็นสีที่มาจากการเคลือบด้วยยางไม้ สะพานชินเคียวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

อ่านต่อ

ปราสาทอาโอบะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ปราสาทอาโอบะ (Aoba) หรือ ปราสาทเซนได ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาสูงที่สร้างโดยเจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก

อ่านต่อ

ถนนคลิสโรด จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ถนนคลิสโรด (Clis Road) ถนนสายช็อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเซ็นได กับพื้นที่กว้างขวางทอดยาวไปหลายช่วงตึก ถนนสายนี้มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตั้งแต่อาหารร้านอร่อย คาเฟ่ ศูนย์เกมส์ ไปจนถึงแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์

อ่านต่อ

ตลาดปลาชิโองามะ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาชิโองามะ (Shiogama Fish Market) ถือเป็นตลาดปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าปลาที่คึกคักของภูมิภาคโทโฮคุ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ