ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (2,806)
  • By Webmaster
  • 15:07:53 | 13 มี.ค. 2564

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura, Japan 


ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ประจำเมืองคามาคุระ

             ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองคามาคุระที่มีอายุเก้าร้อยกว่าปี เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมความสวยงามของศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่าอิชิโนะมะซุคุริ (Ishi-no-ma-zukuri) และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน และยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมและศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณสวนภายในศาลเจ้ายังได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และมีจะการประดับตกแต่งไปตามงานเทศกาลท้องถิ่นต่างๆ ตลอดทั้งปี


แผนที่ตั้งศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu) เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             ในอดีตเมืองคามาคุระเมื่อเก้าร้อยปีก่อนนั้นเคยเป็นศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสังคมซามูไร โดยในปีค.ศ. 1063 มินาโมโตะ โยริโยชิ (Minamoto Yoriyoshi) โชกุนคนแรกของเมืองคามาคุระนั้นเป็นผู้สั่งการให้สร้างศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมังขึ้นบริเวณใกล้ชายหาดของเมือง ต่อมาในปีค.ศ. 1191 ในยุคของมินาโมโตะ โยริโตโมะ (Minamoto no Yoritomo) ได้มีการย้ายศาลเจ้ามายังที่ตั้งในปัจจุบัน และใช้เป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลคามาคุระบาคุฟุในยุคนั้น นอกจากนี้ยังได้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญเทพฮาจิมัง (Hachiman) เทพเจ้าแห่งสงครามที่ตระกูลมินาโมโตะและเหล่าซามูไรให้การนับถือมาประดิษฐานยังศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ของเหล่าซามูไรและช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองสืบไป แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมายังยุคปัจจุบันและระบบการเมืองการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความศรัทธาและวัฒนธรรมของชาวเมืองที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นนั้นยังคงเกี่ยวข้องอยู่กับศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองคามาคุระที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งซามูไรมาจนถึงทุกวันนี้


บริเวณประตูโทริ (Tori Gate) ด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้า


บันไดหินจำนวน 61 ขั้นทอดยาวขึ้นไปยังศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง


บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง


บริเวณปีกอาคารศาลเจ้า


อาคารศาลเจ้าสร้างด้วยสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณที่มีความสวยงาม


ศาลาไมเดน (Maiden) เมื่อมองจากด้านบนศาลเจ้า


ศาลาไมเดนใช้เป็นพื้นที่จัดงานและทำพิธีต่างๆ และยังเป็นสถานที่ที่มักใช้จัดพิธีแต่งงาน

 

การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Kamakura Station โดยใช้ทางด่วน มีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport เดินมาขึ้นรถไฟที่ Narita Airport Terminal 1 Station ให้เลือกสายรถไฟด่วนที่ตรงไปยังเมืองคามาคุระโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา จากนั้นลงที่ Kamakura Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

             หมายเหตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub


การเดินทางจากสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station) ไปยังศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu)

             - รถยนต์ (Car) จาก Kamakura Station ไปยัง Tsurugaoka Hachimangu มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Kamakura Station ขึ้นรถประจำทางสาย 36 หรือ 24 ไปลงป้าย Hachimangu ก็จะถึงยัง Tsurugaoka Hachimangu โดยมีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - เดิน (Footpath) จาก Kamakura Station ไปยัง Tsurugaoka Hachimangu มีระยะทางประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             บริเวณศาลเจ้าเปิดทำการทุกวัน

                   - เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 5:00 น. - 21:00 น.

                   - เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 6:00 น. - 21:00 น.

             บริเวรพิพิธภัณฑ์

                   - เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 น. - 16.00 น.

                   - ปิดวันที่ 15 กันยายนของทุกปี


บรรยากาศสถานที่โดยรอบ


อัตราค่าเข้าชม

             บริเวณศาลเจ้าเข้าชมฟรี

             ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 200 เยน


บรรยากาศบริเวณสวนในพื้นที่ของศาลเจ้า


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี


บึงขนาดใหญ่ภายในสวนของศาลเจ้า


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Tsurugaoka Hachimangu สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : บริเวณศาลเจ้าไม่เสียค่าเข้าชม ในส่วนพิพิธภัณฑ์มีค่าเข้าชม 200 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : บริเวณศาลเจ้าเปิดทำการทุกวัน

                                              - เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 5:00 น. - 21:00 น.

                                              - เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 6:00 น. - 21:00 น.

                                              พิพิธภัณฑ์

                                              - เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 น. - 16.00 น.

                                              - ปิดวันที่ 15 กันยายนของทุกปี

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81)-467-22-0315

                         เว็บไซต์ : https://www.hachimangu.or.jp/en/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/kamakura-shi/218558/current-weather/218558

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองคามาคุระ http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/

                                          เว็บไซต์รถไฟท้องถิ่น Enoden https://www.enoden.co.jp/en/train/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

25 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เกียวโต (Kyoto) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน ที่นี่จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นวัดและศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง Palanla ได้รวบรวม 25 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโตมาให้ในบทความนี้

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

โอซาก้า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันหนาแน่น ตลอดปี เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย แลนด์มาร์กสำคัญระดับโลก สถาปัตยกรรมสวยๆ ที่แสดงออกมาผ่านอาคาร บ้านเรือน รวมถึงโอซาก้ายังมีจุดเด่นในเรื่องของอาหาร การกิน ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ เพราะมีย่านของกินอร่อยๆ แทรกตัวอยู่แทบทุกพื้นที่ จนถูกยกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะของตัวเองที่มีเรื่องราว และสถานที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมและเรียนรู้มากมาย

อ่านต่อ

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ (Fujisan Hongu Sengen Taisha) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเจ้าของภูเขา เพื่อให้หยุดการปะทุของภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่มีการระเบิด ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค

อ่านต่อ

ทะเลสาบทานูกิ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบทานูกิ (Lake Tanuki) คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิ ฮาโกเนะ อิซุ (Fuji-Hakone-Izu) ถือเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง และมีบรรยากาศโดยรอบที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงความเป็นธรรมชาติ

อ่านต่อ

วัดชิเทนโนจิ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji Temple) วัดชื่อดังเก่าแก่ของโอซาก้า ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี กับเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือเจดีย์ห้าชั้นที่มีความงดงามตามสไตล์ญี่ปุ่น และยังเป็นต้นแบบของเจดีย์แดงที่มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่ปรากฏบ่อยๆ ตามภาพโปรโมทการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั่นเอง

อ่านต่อ

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ริงคู พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต (Rinku Premiem Outlet) เอ้าท์เล็ตเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นตะวันตก ฝั่งอยู่ตรงข้ามท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

อ่านต่อ

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมาริมอ่าวในเมืองโอซาก้าที่เปิดให้บริการมานานกว่า 25 ปี ในอดีตยังเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกด้วย

อ่านต่อ

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

โกเบ ซันดะ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Kobe Sanda Premium Outlet) เอาท์เล็ตมอลล์บนพื้นที่เปิดโล่ง ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามทันสมัย แวดล้อมด้วยบรรยากาศดีๆ

อ่านต่อ

9 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในแถบคันไซใกล้กับเมืองโอซาก้า เป็นจังหวัดติดทะเลอีกแห่งหนึ่งที่เดินทางสะดวกและมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งให้ท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องอาหารทะเลสดใหม่อีกด้วย วันนี้ทาง Palanla จึงได้รวบรวม 9 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดวาคายามะ มาฝากทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแถบคันไซกันในบทความนี้

อ่านต่อ

ตลาดโทเระโทเระ จังหวัดวาคายามะ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดโทเระโทเระ (Toretore Market) เป็นตลาดอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดวาคายามะ ตลาดตั้งอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในบริเวณสะอาดกว้างขวาง และจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเดินชมและเลือกซื้อ อาหารทะเลขึ้นชื่อของตลาดแห่งนี้คือปลาทะเลเพราะจังหวัดวาคายามะเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่ทำการประมง อาหารทะเลที่นี่จึงสดใหม่และมีคุณภาพ และนอกจากจะมีอาหารทะเลสดๆ ให้เลือกซื้อแล้วยังมีของฝากต่างๆ ที่เป็นสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดวาคายามะให้เลือกซื้ออีกด้วย อีกทั้งยังมีโซนของร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกทานได้ตามใจชอบ

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ