ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

  • อ่าน (5,399)
  • By Webmaster
  • 15:07:53 | 13 มี.ค. 2564

ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura, Japan 


ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ประจำเมืองคามาคุระ

             ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองคามาคุระที่มีอายุเก้าร้อยกว่าปี เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมความสวยงามของศาลเจ้าที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณที่เรียกว่าอิชิโนะมะซุคุริ (Ishi-no-ma-zukuri) และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน และยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ส่วนใหญ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่นไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมและศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้บริเวณสวนภายในศาลเจ้ายังได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และมีจะการประดับตกแต่งไปตามงานเทศกาลท้องถิ่นต่างๆ ตลอดทั้งปี


แผนที่ตั้งศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu) เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             ในอดีตเมืองคามาคุระเมื่อเก้าร้อยปีก่อนนั้นเคยเป็นศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่นมาก่อน และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสังคมซามูไร โดยในปีค.ศ. 1063 มินาโมโตะ โยริโยชิ (Minamoto Yoriyoshi) โชกุนคนแรกของเมืองคามาคุระนั้นเป็นผู้สั่งการให้สร้างศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมังขึ้นบริเวณใกล้ชายหาดของเมือง ต่อมาในปีค.ศ. 1191 ในยุคของมินาโมโตะ โยริโตโมะ (Minamoto no Yoritomo) ได้มีการย้ายศาลเจ้ามายังที่ตั้งในปัจจุบัน และใช้เป็นศูนย์บัญชาการของรัฐบาลคามาคุระบาคุฟุในยุคนั้น นอกจากนี้ยังได้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญเทพฮาจิมัง (Hachiman) เทพเจ้าแห่งสงครามที่ตระกูลมินาโมโตะและเหล่าซามูไรให้การนับถือมาประดิษฐานยังศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ของเหล่าซามูไรและช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองสืบไป แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมายังยุคปัจจุบันและระบบการเมืองการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ความศรัทธาและวัฒนธรรมของชาวเมืองที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นนั้นยังคงเกี่ยวข้องอยู่กับศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของเมืองคามาคุระที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งซามูไรมาจนถึงทุกวันนี้


บริเวณประตูโทริ (Tori Gate) ด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้า


บันไดหินจำนวน 61 ขั้นทอดยาวขึ้นไปยังศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง


บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง


บริเวณปีกอาคารศาลเจ้า


อาคารศาลเจ้าสร้างด้วยสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณที่มีความสวยงาม


ศาลาไมเดน (Maiden) เมื่อมองจากด้านบนศาลเจ้า


ศาลาไมเดนใช้เป็นพื้นที่จัดงานและทำพิธีต่างๆ และยังเป็นสถานที่ที่มักใช้จัดพิธีแต่งงาน

 

การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Kamakura Station โดยใช้ทางด่วน มีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport เดินมาขึ้นรถไฟที่ Narita Airport Terminal 1 Station ให้เลือกสายรถไฟด่วนที่ตรงไปยังเมืองคามาคุระโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา จากนั้นลงที่ Kamakura Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

             หมายเหตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub


การเดินทางจากสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station) ไปยังศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง (Tsurugaoka Hachimangu)

             - รถยนต์ (Car) จาก Kamakura Station ไปยัง Tsurugaoka Hachimangu มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Kamakura Station ขึ้นรถประจำทางสาย 36 หรือ 24 ไปลงป้าย Hachimangu ก็จะถึงยัง Tsurugaoka Hachimangu โดยมีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

             - เดิน (Footpath) จาก Kamakura Station ไปยัง Tsurugaoka Hachimangu มีระยะทางประมาณ 750 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             บริเวณศาลเจ้าเปิดทำการทุกวัน

                   - เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 5:00 น. - 21:00 น.

                   - เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 6:00 น. - 21:00 น.

             บริเวรพิพิธภัณฑ์

                   - เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 น. - 16.00 น.

                   - ปิดวันที่ 15 กันยายนของทุกปี


บรรยากาศสถานที่โดยรอบ


อัตราค่าเข้าชม

             บริเวณศาลเจ้าเข้าชมฟรี

             ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 200 เยน


บรรยากาศบริเวณสวนในพื้นที่ของศาลเจ้า


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี


บึงขนาดใหญ่ภายในสวนของศาลเจ้า


             
นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Tsurugaoka Hachimangu สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                         ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะฮะจิมัง เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         (Tsurugaoka Hachimangu, Kamakura, Japan)

                         ระดับความนิยม : 

                         อัตราค่าเข้าชม : บริเวณศาลเจ้าไม่เสียค่าเข้าชม ในส่วนพิพิธภัณฑ์มีค่าเข้าชม 200 เยน

                         เวลาเปิด-ปิด : บริเวณศาลเจ้าเปิดทำการทุกวัน

                                              - เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน เปิดทำการเวลา 5:00 น. - 21:00 น.

                                              - เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม เปิดทำการเวลา 6:00 น. - 21:00 น.

                                              พิพิธภัณฑ์

                                              - เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 น. - 16.00 น.

                                              - ปิดวันที่ 15 กันยายนของทุกปี

                         ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                         สถานที่ตั้ง : เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                         โทรศัพท์ : (+81)-467-22-0315

                         เว็บไซต์ : https://www.hachimangu.or.jp/en/

                         ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/kamakura-shi/218558/current-weather/218558

                                          เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองคามาคุระ http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/

                                          เว็บไซต์รถไฟท้องถิ่น Enoden https://www.enoden.co.jp/en/train/

                                          เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

14 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo) เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังครองตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองเก่าแก่ รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้มาเยือนได้ชม ตลอดจนเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือ 14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในโตเกียวที่ Palanla ได้รวบรวมมาฝากกัน

อ่านต่อ

ย่านอูเอโนะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ย่านอูเอโนะ (Ueno) ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นย่านประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะในมหานครโตเกียวของญี่ปุ่นมายาวนาน โดยเริ่มมีการสร้างรากฐานมาตั้งแต่ยุคเมจิ ปัจจุบันอูเอโนะเป็นย่านที่มีชีวิตชีวา ผสมผสานเสน่ห์ดั้งเดิมและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

อ่านต่อ

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศูนย์กลางการเงินโลกเซี่ยงไฮ้ (Shanghai World Financial Center) อาคารความสูง 492 เมตร ซึ่งเคยเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน ก่อนที่จะถูกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) ชิงตำแหน่งนี้ไปครองในปี ค.ศ.2015

อ่านต่อ

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

วัดเต๋าฉินชี่ หยางเตี้ยน (Shanghai Qinci Yangdian Taoist Temple) แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3

อ่านต่อ

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (Shanghai Tower) เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีน กับความสูง 632 เมตร (2,073 ฟุต) ในย่านธุรกิจ Lujiazui ของเมืองเซี่ยงไฮ้

อ่านต่อ

11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) เป็นเขตปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคคันโต ของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายเมืองด้วยกัน อาทิ คามาคุระ (Kamakura) โยโกฮาม่า (Yokohama) และฮาโกเน่ (Hakone)…Palanla ได้รวบรวมเอา 11 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดคานากาว่า ตั้งแต่ชายหาด พระใหญ่ วัดเก่าแก่ ศาลเจ้า ไชน่าทาวน์ สวนสนุก อควาเรียม ทะเลสาบ ไปจนถึงกระเช้าลอยฟ้าและจุดชมภูเขาไฟฟูจิ มาไว้แล้วในบทความนี้

อ่านต่อ

สวนหลิวหยวน เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนหลิวหยวน หรือ สวนสิงโต (Lion Forest Garden) เป็นสวนจีนโบราณที่สวยงาม ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน สวนแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของและชื่อหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ สวนหลิวหยวน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสวนคลาสสิกที่สำคัญที่สุดของซูโจว และเป็นส่วนหนึ่งของ "สวนคลาสสิกของซูโจว" ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ.2000

อ่านต่อ

สวนจัวเจิ้ง เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

สวนจัวเจิ้ง (Humble Administrator’s Garden) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในซูโจวและได้ชื่อว่าเป็นสวนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนตอนใต้ สวนแห่งนี้ถูกใช้เป็นฉากหลังของภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีนหลายเรื่องด้วยกัน และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1997

อ่านต่อ

เนินเขาเสือ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

เนินเขาเสือ หรือเนินหู่ชิว (Tiger Hill) ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในซูโจว นักท่องเที่ยวนิยมปีนขึ้นไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีเสน่ห์และโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าของซูโจว ไม่ว่าจะเป็นหลุมศพโบราณ บ่อน้ำ เจดีย์ และห้องสมบัติ เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์ในวรรณคดีจีนโบราณ โดยที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วย

อ่านต่อ

ทะเลสาบจินจี เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน

ทะเลสาบจินจี (Jinji Lake) ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในซูโจว ซึ่งแวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะริมทะเลสาบ ศูนย์จัดแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ โรงแรม ฯลฯ ถือเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองซูโจว

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ