วัดเคนโชจิ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

 • อ่าน (3,430)
 • By Webmaster
 • 14:30:35 | 13 มี.ค. 2564

วัดเคนโชจิ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

Kenchoji Temple, Kamakura, Japan 


บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถของวัดเคนโชจิ

             วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple) เป็นวัดเซนที่มีอายุแปดร้อยกว่าปี มีความเก่าแก่และยิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองคามาคุระ และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของศาลา หอระฆัง และหอปฏิบัติธรรม รวมถึงสวนสไตล์เซน และพลาดไม่ได้กับการสักการะพระพุทธรูปพระกษิติครรภโพธิสัตว์จิโซ โบซัตสุ (Jizo Bosatsu / Bodhidattava) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย


แผนที่ตั้ง วัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple) เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น


ประวัติ

             วัดเคนโชจิก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1253 โดยโฮโจ โทคิโยริ (Hojo Tokiyori) ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของจักรพรรดิโกะฟุคาคุสะ (Emperor Go-Fukakusa) ร่วมกับปรมาจารย์เซนชาวจีนนามว่าหลันซือ เดาหลง (Lanxi Daolong) ซึ่งมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า รันเคอิ โดริว (Rankei Doryu) ที่เดินทางมาพำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งปีค.ศ. 1246 และใช้เวลาเผยแผ่ศาสนาอยู่หลายปีในคิวชูและเกียวโตก่อนที่จะมายังเมืองคามาคุระ โดยเมื่อแรกสร้างเสร็จนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองของวัดเซนเป็นอย่างมาก จนเกิดการสร้างวัดเครือข่ายขึ้นอีกสี่วัดในละแวกเนินเขาเดียวกัน ได้แก่

 • วัดเอนงะคุจิ (Engaku-ji Temple)
 • วัดจูฟูคุจิ (Jufuku-ji Temple)
 • วัดโจชิจิ (Jochi-ji Temple)
 • วัดโจเมียวจิ (Jomyo-ji Temple)

             โดยวัดเคนโชจิมีฐานะเป็นวัดหลักของวัดเซนทั้งห้า และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ฝึกและศึกษาเซนอีกด้วย ความรุ่งเรืองของวัดเซนค่อยๆ ถดถอยลงไปในช่วงยุคกลางของญี่ปุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครอง และกลับมาได้รับการฟื้นฟูด้านศิลปวิทยาขึ้นอีกครั้งในช่วงศตวรรษที่ 19

             ปัจจุบันวัดเคนโชจิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในโบราณสถาน พุทธศาสนา และธรรมชาติ โดยสถานที่สำคัญหลักๆ ภายในวัดที่ควรไปเที่ยวชมได้แก่

 • พระอุโบสถบัทสึเดน (Butsuden) ที่ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระกษิติครรภโพธิสัตว์จิโซ โบซัตสุ (Jizo Bosatsu/Bodhidattava)
 • หอปฏิบัติธรรมฮัตโตะ (Hatto) ที่เป็นอาคารไม้เก่าแก่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์คันนอนพันกร หรือพระโพธิสัตว์เซ็นจู คันนอน (Senju Kannon)
 • หอระฆังโบราณซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น
 • สวนสไตล์เซนที่ออกแบบโดยพระอาจารย์มูโสะ โคคุชิ (Muso Kokushi) ซึ่งเป็นพระอาจารย์เซนชื่อดังที่มีความสามารถรอบด้านทั้งในด้านศาสนา บทกวี และการออกแบบสวนในยุคของจักรพรรดิโกะไดโกะ (Emperor Go-Daigo) ช่วงปีค.ศ. 1318-1339

             นอกจากนี้หากมีเวลาเหลือและเป็นวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง สามารถเดินขึ้นไปด้านบนเนินเขาประมาณ 15-20 นาทีก็จะพบกับจุดชมวิวบริเวณศาลเจ้าซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดเคนโชจิที่อยู่เบื้องล่างและยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจนอีกด้วย


บริเวณประตูโซมง (Somon Gate) หน้าทางเข้าวัดเคนโชจิ


ประตูซันมง (Sanmon Gate) แต่เดิมมีความเชื่อว่าเมื่อก้าวเข้าไปแล้วจะถูกปลดปล่อยจากสิ่งที่ยึดติดทั้งหมด


พระอุโบสถบัทสึเดนของวัดเคนโชจิ


พระพุทธรูปพระกษิติครรภโพธิสัตว์จิโซ โบซัตสุ (Jizo Bosatsu) ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านในพระอุโบสถบัทสึเดน


หอปฏิบัติธรรมฮัตโตะ (Hatto) เป็นอาคารไม้ที่มีความเก่าแก่


พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยาที่ประดิษฐานอยู่ภายในหอปฏิบัติธรรมฮัตโตะ


พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์คันนอนพันกร หรือเซ็นจู คันนอน (Senju Kannon) ที่ประดิษฐานอยู่ภายในหอปฏิบัติธรรมฮัตโตะ


การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (Narita International Airport) ไปยังสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station)

             - รถยนต์ (Car) จาก Narita International Airport ไปยัง Kamakura Station โดยใช้ทางด่วน มีระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

             - รถไฟ (Train) จาก Narita International Airport เดินมาขึ้นรถไฟที่ Narita Airport Terminal 1 Station ให้เลือกสายรถไฟด่วนที่ตรงไปยังเมืองคามาคุระโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานีเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา จากนั้นลงที่ Kamakura Station ใช้เวลาเดินทางโดยรวมประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

             หมายเหตุ สามารถตรวจสอบข้อมูลสายรถไฟ ตารางเวลา และราคาค่าโดยสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Japan Transit Planner: https://world.jorudan.co.jp/mln/en/?sub_lang=nosub


การเดินทางจากสถานีรถไฟคามาคุระ (Kamakura Station) ไปยังวัดเคนโชจิ (Kenchoji Temple)

             - รถยนต์ (Car) จาก Kamakura Station ไปยัง Kenchoji Temple มีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - รถประจำทาง (Bus) จาก Kamakura Station ขึ้นรถประจำทางสาย N2 ไปลงป้าย Kenchoji แล้วเดินต่อไปยัง Kenchoji Temple โดยมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที

             - เดิน (Footpath) จาก Kamakura Station ไปยัง Kenchoji Temple มีระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 23 นาที


เวลาทำการเปิด-ปิด

             เปิดทำการทุกวัน เวลา 8:30 น. - 16:30 น.


หอระฆังของวัดเคนโชจิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติญี่ปุ่น


อัตราค่าเข้าชม

             ผู้ใหญ๋ราคา 300 เยน

             เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีราคา 100 เยน


ประตูคาระมง (Karamon) แต่เดิมเป็นประตูในวังของโชกุนฮิเดทาดะโชกุนคนที่สองของโทคุงาวะ และได้บริจาคให้วัดเคนโชจิในปีค.ศ. 1647 ซึ่งใช้เป็นประตูทางเข้าไปยังหอโฮโจ (Hojo) ที่ใช้ในการฝึกอบรมและพิธีสำคัญต่างๆ


เวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว

             ตลอดทั้งปี


ต้นสนจูนิเปอร์แห่งวัดเคนโชจิที่มีอายุราว 750 ปีโดยประมาณ มีความสูงประมาณ 13 เมตร และเส้นรอบวงประมาณ 6.5 เมตร


             นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว Kenchoji Temple สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

                   วัดเคนโชจิ เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                   (Kenchoji Temple, Kamakura, Japan)

                   ระดับความนิยม : 

                   อัตราค่าเข้าชม: ผู้ใหญ๋ราคา 300 เยน / เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีราคา 100 เยน

                   เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 8:30 น. - 16:30 น.

                   ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

                   สถานที่ตั้ง : เมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น

                   โทรศัพท์ : (+81)-467-22-0981

                   เว็บไซต์ : https://www.kenchoji.com/

                   ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้ : พยากรณ์อากาศ https://www.accuweather.com/en/jp/kamakura-shi/218558/current-weather/218558

                                    เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งเมืองคามาคุระ http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/

                                    เว็บไซต์รถไฟท้องถิ่น Enoden https://www.enoden.co.jp/en/train/

                                    เว็บไซต์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น https://www.jnto.go.jp/

 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

สะพานโจกากุระ โอฮาชิ (Jogakura Ohashi Bridge) ในเทือกเขาฮักโกดะทางตอนใต้ในเมืองอาโอโมริ เป็นสะพานแขวนคอนกรีตเสริมเหล็กแห่งแรกของญี่ปุ่น และยังถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของตัวสะพานแล้ว สะพานโจกากุระ โอฮาชิยังขึ้นชื่อเรื่องวิวทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

อ่านต่อ

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

พระใหญ่ไดบุทสึวัดเซเรียวจิ (Showa Daibutsu Seiryu-Ji) หรือ พระพุทธรูปไดบุทสึแห่งยุคโชวะ เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ความสูง 21.35 เมตร น้ำหนัก 77 ตันที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเซเรียวจิ จังหวัดอาโอโมริ

อ่านต่อ

ตลาดปลาอาอูกะ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลาอาอูกะ (Auga Fresh Market) ศูนย์กลางจำหน่ายอาหารทะเลสดใหม่จากท่าเรืออาโอโมริ ที่เป็นเหมือนครัวของเมืองนี้และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่อาจพลาด

อ่านต่อ

รูปปั้นโมอาย ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

รูปปั้นโมอาย (Moai) เป็นรูปปั้นหินซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์และส่วนศีรษะมีขนาดใหญ่เด่นชัด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร

อ่านต่อ

ตลาดปลานิโจ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ตลาดปลานิโจ (Nijo Fish Market) เป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ในเมืองซัปโปโรที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 100 ปี ตลาดแห่งนี้โด่งดังจากอาหารทะเลสดใหม่หลากหลายชนิด ร้านอาหาร และบรรยากาศที่คึกคัก เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวซัปโปโรจะต้องไม่พลาด

อ่านต่อ

ชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์ เรระ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ชิโตเสะเอาท์เล็ตมอลล์ เรระ (Chitose Outlet Mall Rera) หนึ่งในเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่และได้รับความนิยมมากที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งอยู่ห่างจากสนามบิน New Chitose Airport เพียง 10 นาที

อ่านต่อ

คลองโอตารุ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คลองโอตารุ (Otaru Canal) เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญของฮอกไกโดในอดีต ปัจจุบันยังคงมีอาคารเก่าแก่เรียงรายริมคลอง สะท้อนภาพวิถีชีวิตในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

อ่านต่อ

เนินแห่งพระพุทธเจ้า ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของซัปโปโร โดดเด่นด้วยเศียรของพระรูปที่โผล่พ้นเนินเขาขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับรูปปั้นหินโมอาย (Moai Statue) ฉายา “สโตนเฮนจ์แห่งฮอกไกโด”

อ่านต่อ

อามาโนะฮาชิดาเตะ พาร์ค จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

อามาโนะฮาชิดาเตะ พาร์ค (Amanohashidate Park) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสันทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี ภายในอามาโนะฮาชิดาเตะเรียงรายไปด้วยทิวของต้นสน ทางเดินทอดยาว มีสะพานอันเป็นแลนด์มาร์กสำคัญ ตลอดจนศาลเจ้าให้แวะสักการบูชา

อ่านต่อ

วัดซันจูซันเก็นโด จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

วัดซันจูซันเก็นโด (Sanjusanjen-do Temple) เป็นวัดพุทธนิกายเท็นได ที่ตั้งอยู่ในย่านฮิกาชิยามะ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ตัววัดมีชื่อเสียงโดดเด่นด้วยองค์เจ้าแม่กวนอิมปางค์ประทานพร (Senju Kannon) จำนวน 1,001 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารไม้ยาว 120 เมตร ซึ่งถือเป็นวิหารไม้ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ