• อ่าน(3924)
  • By
 

สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุทยานแห่งชาติภูลังกา (Phu Langka National Park) เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาที่ตั้งอยู่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในอุทยานมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งให้เที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็นหน้าผา ถ้ำ และน้ำตก โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ในปัจจุบันคือ ถ้ำนาคา ที่เป็นถ้ำที่มีลักษณะของหินที่คล้ายกับงูใหญ่หรือพญานาค ซึ่งตรงตามความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่อือลือที่ถูกสาปให้เป็นพญานาคและถูกจองจำ นอกจากนี้ยังมีจุดชมทัศนียภาพของป่าเขาอีกหลายแห่งให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Museum) เป็นอนุสรณ์สถานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประเทศไทยและเวียดนาม เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยที่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามเพื่อกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ภายในอนุสรณ์สถานมีซุ้มประตูและอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างไทยกับเวียดนามไว้อย่างงดงาม โดยภายในได้จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นและหุ่นท่านโฮจิมินห์เอาไว้ และยังมีอาคารจำลองบ้านพักของท่านโฮจิมินห์และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านลุงโฮจิมินห์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

บ้านลุงโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’s House) หรือบ้านลุงโฮ เป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่พำนักของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงกอบกู้เอกราชของเวียดนาม ปัจจุบันเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงเรื่องราวที่สำคัญในครั้งนั้น รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์ ตัวบ้านมีลักษณะเป็นบ้านโบราณที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมไทยผสมเวียดนามอย่างมีเอกลักษณ์ และโดยรอบยังมีความร่มรื่นจากต้นไม้นานาชนิดให้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด (Hellfire Pass Interpretive Centre) เป็นอนุสรณ์สถานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำที่จัดแสดงเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่ 2 และความยากลำบากในการสร้างทางรถไฟสายมรณะ โดยเฉพาะบริเวณช่องเขาขาดที่ต้องตัดเส้นทางผ่านภูเขา ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากและโหดร้ายต่อเชลยศึกที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟแห่งนี้จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และนักท่องเที่ยวยังจะได้เดินไปชมเส้นทางบริเวณช่องเขาขาดที่มีสภาพแวดล้อมอันเงียบสงบและทำให้ระลึกถึงความโหดร้ายในอดีตได้จากบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี (Chanthaburi Gem and Jewelry Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่นำเสนอแบบ Live Museum จัดแสดงและสาธิตการผลิต และเจียระไนพลอยที่น่าตื่นตาตื่นใจ บอกเล่าเรื่องราวการทำพลอยตั้งแต่การขุดไปจนถึงการเจียระไน ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจด้วย

อ่านต่อ

ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประเทศไทย

ซุ้มประตูเมืองและพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล (City Gate & Mueang Lab Lae Museum) หนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองลับแลที่ทำหน้าที่คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแลในอดีตเชื่อมโยงมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต (Ajarn Man Phurithatto Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงและมีศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดป่าสุทธาวาส ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และประวัติของท่านให้ได้ศึกษาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งสมาธิ และมีตู้กระจกบรรจุอัฐิของท่านที่แปรสภาพเป็นผลึกแก้วใสสีขาวอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น อาจาโร (Ajarn Fun Acharo Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเป็นทรงเจดีย์ฐานกลมกลีบบัวสามชั้นอย่างงดงาม ภายในจัดแสดงประวัติ ภาพถ่าย และเครื่องอัฐบริขารของพระอาจารย์ฝั้น นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นขนาดเท่ารูปจริงในอิริยาบทนั่งห้อยเท้าและถือไม้เท้าไว้ในมือ รวมถึงมีตู้กระจกบรรจุอัฐิให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้ศึกษาเที่ยวชม

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย จังหวัดเลย ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย (Phi Ta Khon Museum at Wat Phon Chai) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความเป็นมาของประเพณีผีตาโขนซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลยที่มีมาอย่างช้านาน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมประวัติความเป็นมาของผีตาโขน รวมถึงหน้ากากผีตาโขน และวิธีการทำหน้ากากในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีโซนจัดแสดงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นๆ และร้านขายของที่ระลึกให้ได้เที่ยวชมอีกด้วย

อ่านต่อ

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ จังหวัดเลย ประเทศไทย

บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ (Tai Dam Museum House) เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทดำที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยซึ่งอพยพมาจากประเทศลาวและเวียดนามตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์บ้านไทดำได้มีการจัดแสดงบ้านไม้ตามแบบของชาวไทดำ และมีลานกิจกรรมที่แสดงการละเล่น “แซปาง” ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทดำ รวมถึงเครื่องแต่งกายในชุดพื้นเมืองและร้านขายของที่ระลึก

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต (Phuket Mining Museum) เป็นสถานที่แสดงความยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่ของกะทู้ ซึ่งในอดีตมีการทำเหมืองแร่ดีบุกเกือบทั่วพื้นที่ของตำบล แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาหลายทศวรรษ ทว่าหุบเขาแห่งนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ยังถูกกล่าวขาน และถูกบันทึกไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของภูเก็ต ผ่านการจัดแสดงที่น่าสนใจภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

อ่านต่อ

ไหว้ 8 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนติดกับริมแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยลาว ที่นี่จึงมีสภาพทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และมีปูชนียสถานอันทรงคุณค่าทางศาสนาหลายแห่ง โดยเฉพาะองค์พระธาตุและวัดวาอารามที่งดงาม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เหมาะกับการออกทริปทำบุญ ไหว้พระ สักการะสิ่งศักสิทธิ์ และขอพร โดยไฮไลท์ของการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมคือการนมัสการองค์พระธาตุทั้งแปด ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม และแต่ละแห่งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดอีกด้วย ซึ่งหากใครพอมีเวลาก็สามารถแวะสักการะได้ทั้งแปดแห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

อ่านต่อ

15 สถานที่เที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย

จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในภาคอีสานตอนบน เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศลาวทางด้านตะวันออกโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน การเดินทางมายังจังหวัดนครพนมสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และทางเครื่องบินตามความสะดวก จังหวัดนครพนมมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ศาสนา ความเชื่อท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดนครพนมคือพระธาตุพนมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมมาอย่างช้านาน แต่นครพนมก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ซึ่งทาง Palanla ได้รวบรวม 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดนครพนมมาฝากกันในวันนี้

อ่านต่อ

วัดโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

วัดโพนสวรรค์ (Wat Phon Sawan) เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะองค์พระธาตุโพนสวรรค์ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่นิยมมาเที่ยวชมความสวยงามของวัดและนมัสการองค์พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ รวมทั้งสักการะองค์พระพุทธจอมมณีศรีสุวรรณเพื่อความเป็นสิริมงคล

อ่านต่อ

วัดพระอินทร์แปลง จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

วัดพระอินทร์แปลง (Wat Phra In Plaeng) เป็นวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากพระพุทธรูปหลวงพ่อพระอินทร์แปลงซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัด เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยผู้คนนิยมมาสักการะและขอพรให้ประสบความสำเร็จในการงานและการแข่งขัน

อ่านต่อ

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ (Vietnamese Memorial Clock Tower) เป็นแลนด์มาร์คเชิงประวัติศาสตร์ที่ชาวเวียดนามได้สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเวียดนามเมื่อครั้งที่ชาวเวียดนามอพยพลี้ภัยสงครามเข้ามา ปัจจุบันบริเวณนี้จัดเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กอีกแห่งของจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

อุโมงค์นาคราช จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

อุโมงค์นาคราช (Naga Riverside Bike Lane Tunnel) เป็นเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำโขงที่มีความสวยงามและปลอดภัย โดยเป็นทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะเท่านั้น เลนจักรยานทาสีฟ้าสด มีสัญลักษณ์บอกทางที่จัดเจน และมีสองช่องทางให้สามารถขี่สวนกันได้ จุดไฮไลท์จะอยู่บริเวณอุโมงค์ที่เป็นซุ้มโครงเหล็กยาวประมาณสามร้อยเมตร เสมือนว่าเป็นการลอดท้องพญานาค ตลอดบริเวณสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขงได้อย่างเต็มตา

อ่านต่อ

โบสถ์นักบุญอันนา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

โบสถ์นักบุญอันนา (Saint Anna Church) หรือรองอาสนวิหารนักบุญอันนาหนองแสงเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ของเมืองนครพนมที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยเฉพาะส่วนของหอคอยคู่ที่ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่บริเวณด้านบนของโบสถ์ บริเวณด้านหน้าโบสถ์มีแท่นรูปปั้นนักบุญอันนาและพระแม่มารี ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคริสตศาสนิกชน นอกจากนี้โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมใจของคริสตศาสนิกชนจากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ทั้งชาวไทย ญวน เวียดนาม ลาว และจีนอีกด้วย

อ่านต่อ

จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

จุดชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (Viewpoint of Thai-Lao Friendship Bridge 3) เป็นจุดที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 ที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จากบริเวณนี้สามารถมองเห็นสะพานทอดยาวข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งลาวโดยมีฉากหลังเป็นแนวทิวเขาซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก เป็นจุดชมวิวและมุมถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

ลานพนมนาคา จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

ลานพนมนาคา (Phanom Naga Park) เป็นลานริมแม่น้ำโขงภายในอำเภอเมืองนครพนม ภายในบริเวณเป็นลานกว้างและทางเดินเลียบแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงได้อย่างเต็มตา และยังเป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวอีกด้วยโดยจะมีรูปปั้นต่างๆ ตั้งอยู่เป็นระยะเพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและเป็นมุมถ่ายภาพที่ระลึก

อ่านต่อ

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี (Chaloem Phrakiat Hall of the Chakri Dynasty) เป็นอาคารนิทรรศการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรี นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้ชมความงดงามของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพถ่ายต่างๆ ที่หาชมได้ยาก และสามารถศึกษาพระราชประวัติ รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจของพระราชกรณียกิจมากมายที่ให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย

อ่านต่อ

พระธาตุนคร (พระธาตุประจำวันเกิด : วันเสาร์) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุนคร (Phra That Nakorn) เป็นอีกหนึ่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด องค์พระธาตุนี้สร้างจำลองมาจากพระธาตุพนม ภายนอกประดับตกแต่งลวดลายที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยองค์พระพุทธรูปปางต่างๆ ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ และถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันเสาร์อีกด้วย เชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการองค์พระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้เกิดบารมีและอำนาจวาสนา

อ่านต่อ

พระธาตุท่าอุเทน (พระธาตุประจำวันเกิด : วันศุกร์) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุท่าอุเทน (Phra That Tha Uthen) เป็นอีกหนึ่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนม พระธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง องค์พระธาตุด้านนอกตกแต่งลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงและมีรูปแบบคล้ายกับพระธาตุพนมแต่มีความสูงกว่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ มีความเชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

อ่านต่อ

พระธาตุประสิทธิ์ (พระธาตุประจำวันเกิด : วันพฤหัสบดี) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุประสิทธิ์ (Phra That Prasit) เป็นหนึ่งในพระธาตุบริวารขององค์พระธาตุพนม ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุประสิทธิ์ องค์พระธาตุแห่งนี้มีความวิจิตรงดงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุรวม 14 พระองค์ รวมถึงดินจากสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมเทศนาและปรินิพพาน ที่นี่จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีอีกด้วย โดยเชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการองค์พระธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้การงานมีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จดั่งใจปรารถนา

อ่านต่อ

พระธาตุมรุกขนคร (พระธาตุประจำวันเกิด : วันพุธกลางคืน) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุมรุกขนคร (Phra That Marugkanakorn) เป็นอีกหนึ่งพระธาตุบริวารของพระธาตุพนม ตั้งอยู่ภายในวัดมรุกขนคร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราวสามร้อยปี องค์พระธาตุแห่งนี้มีความวิจิตรงดงาม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นองค์พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน เชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการพระธาตุแห่งนี้จะส่งให้มีแต่ความเจริญ รอบรู้ และทำการค้ารุ่งเรือง

อ่านต่อ

พระธาตุมหาชัย (พระธาตุประจำวันเกิด : วันพุธกลางวัน) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุมหาชัย (Phra That Mahachai) ตั้งอยู่ที่วัดธาตุมหาชัย เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางวัน องค์พระธาตุมีรูปทรงแปดเหลี่ยมสีขาวประดับด้วยลวดลายสีทองตั้งอยู่บนฐานยกสูงจากพื้นประมาณสามเมตร เชื่อกันว่าผู้ใดที่มาสักการะพระธาตุแห่งนี้ อานิสงส์จะส่งผลให้ประสบแต่ชัยชนะในชีวิต มีศิลปะในการเจรจา และค้าขายร่ำรวย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ภายในวัดอีกด้วย อย่างเช่น พระพุทธไชยสิทธิ์ และร่างหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

พระธาตุศรีคุณ (พระธาตุประจำวันเกิด : วันอังคาร) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุศรีคุณ (Phra That Si Khun) ตั้งอยู่ภายในวัดธาตุศรีคุณซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม พระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร เชื่อกันว่าอานิสงส์ที่ได้จากการมานมัสการองค์พระธาตุนี้จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีโชคลาภทวีคูณ เจริญด้วยสติปัญญา มีอานุภาพมาก และเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกประการ

อ่านต่อ

พระธาตุเรณู (พระธาตุประจำวันเกิด : วันจันทร์) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุเรณู (Phra That Renu) ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุเรณูซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอเมืองเรณูนคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนม และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดั่งแสงจันทร์ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังนิยมเข้าไปกราบสักการะพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเรณูนครที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดอีกด้วย

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (The Erawan Museum) เป็นสถานที่แสดงผลงานศิลปะที่ผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนาอย่างลงตัว และยังเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย ความโดดเด่นอยู่ที่ประติมากรรมลอยตัวรูปช้างสามเศียรโลหะที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลก ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน คือ ชั้นสุวรรณภูมิ ชั้นโลกมนุษย์ และชั้นจักรวาล ตามการแบ่งภพภูมิในคัมภีร์ไตรภูมิกถา เมื่อเข้าชมภายในจะได้พบกับงานศิลปะชั้นสูงทั้งเครื่องกระเบื้อง เครื่องเบญจรงค์ งานกระจกสี และงานประติมากรรมอันวิจิตรงดงาม นักท่องเที่ยวที่สนใจไปเที่ยวชมควรแต่งกายสุภาพ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จังหวัดยโสธร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (Phaya Khan Khak Museum) เป็นแลนด์มาร์กในรูปแบบอาคารรูปร่างคางคกสีส้มที่ตั้งตระหง่านอย่างยิ่งใหญ่อยู่ริมแม่น้ำทวน ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอเมืองยโสธร ภายในเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านชีววิทยาและระบบนิเวศน์ของสัตว์สะเทินสะเทินบก และนิทรรศการความเชื่อกับประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร ด้านบนบริเวณปากคางคกเป็นจุดชมวิวเมืองยโสธรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จังหวัดลำปาง ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี (Dhanabadee Ceramic Museum) สถานที่ที่จะพาผู้มาเยือนย้อนรอยกลับไปสู่ตำนานชามไก่นครลำปางอย่างเจาะลึกและได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การขึ้นรูปจนออกจากเตาเผาก่อนจะมาเป็นเซรามิคหนึ่งใบ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์สิรินธร (Sirindhorn Museum) เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่อนุรักษ์เก็บรวบรวมตัวอย่างซากไดโนเสาร์ รวมถึงสัตว์ชนิดต่างๆ ในสมัยนั้นและจัดแสดงไว้ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งนี้กว่าสองแสนถึงสามแสนคน เรียกว่าใครมาเที่ยวกาฬสินธุ์ก็ต้องมาที่นี่ พร้อมความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง (Phuwiang Dinosaur Museum) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ที่มีทั้งความเพลิดเพลิน น่าตื่นตาตื่นใจ และความรู้มอบให้ในขณะเดียวกัน

อ่านต่อ

พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พญาศรีสัตตนาคราช (Naga Monument) เป็นรูปปั้นพญานาค 7 เศียรสีทองหล่อด้วยทองเหลืองน้ำหนักรวม 9 ตัน ด้วยความสูงรวมฐานประมาณ 16.29 เมตร ประดิษฐานอย่างโดดเด่นสง่างามเหนือริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยหันหน้าไปทางทิศเหนือ หางชี้ไปทางแม่น้ำโขง แสดงถึงความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง และนับเป็นรูปปั้นพญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

อ่านต่อ

พระธาตุพนม (พระธาตุประจำวันเกิด : วันอาทิตย์) จังหวัดนครพนม ประเทศไทย

พระธาตุพนม (Phra That Phanom) ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดนครพนม ด้วยสถาปัตยกรรมขององค์พระธาตุแบบเดียวกันกับปราสาทขอม ภายในบรรจุพระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครพนมและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ นั่นคือพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีของมีค่ามากมายโดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุที่มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม นอกจากนี้พระธาตุพนมยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ มีผู้กล่าวว่าแม้ใครมีโอกาสมานมัสการองค์พระธาตุแม้เพียงสักครั้งก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต และเชื่อกันว่าอานิสงส์จะส่งผลให้เป็นผู้มีบุญบารมีและเป็นที่เคารพนับถือ

อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน (Jim Thompson House Museum) เป็นเรือนไทยที่จิม ทอมป์สันออกแบบด้วยการเอาเรือนไทย 6 หลังมาต่อกัน ซึ่งเรือนไทยแต่ละหลังเป็นเรือนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 200 ปี โดยเครื่องเรือนภายในเป็นของเก่าที่เขาชื่นชอบและบางชิ้นออกแบบเอง จึงทำให้เรือนไทยของจิม ทอมป์สันมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับที่ใดๆ และด้วยความหลงใหลในผ้าไหมไทย ประกอบกับความปราดเปรื่องในการออกแบบและใช้สี จึงทำให้ชื่อเสียงผ้าไหมไทยของจิม ทอมป์สันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อ่านต่อ
สถานที่อื่นๆที่น่าสนใจ