ค้นหา : National Day of Singapore

วิดีโอ

9 สิงหาคม : วันชาติสิงคโปร์

สัมผัสแสง สี เสียง สุดตระการตาในพิธีเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์ หลังจากการประกาศอิสรภาพจากมาเลเซียตั้งแต่ในวันที่ 9 สิงหาคม 2508 เป็นต้นมา ประเทศสิงคโปร์ก็ถือเอาวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติของตัวเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นวันหยุดสำคัญทั่วทั้งประเทศแล้ว ในวันนี้ยังมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ทั้งการเดินสวนสนาม การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ และการทำพิธีรำลึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรี นายลี กวน ยู ผู้สร้างชาติสิงคโปร์ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

อ่านต่อ